Partajarea averii după divorț

19 ianuarie 2023 37

Bună ziua. Cum se calculează taxa de stat de 3% la partajarea averii?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua!
Pentru acţiunile despre partajarea bunurilor - taxa de stat se calculează reieşind din costul bunurilor.
Respectiv, la cererea de partaj trebuie să anexați contractul de vânzare-cumpărare a bunului în care este indicat prețul. În lipsa acestuia trebuie să vă adresați la un evaluat pentru întocmirea raportului de evaluare a bunului.... mai detaliat
După ce obțineți valoarea bunului, calculați taxa de stat - 3% partea pe care o solicitați să vi se atribuie în proprietate.
(De exemplu: dacă reclamantul pretinde atribuirea în proprietate doar ½ cotă parte din bunul cu valoare de 1000 lei, atunci va achita 3% din 500 lei (partea care o pretinde).

20 ianuarie 2023