Partajarea bunului imobil după divorț

27 octombrie 2020 158

Bună ziua. Am construit o casă împreună cu soțul în timpul căsătoriei. Am divorțat acum doi ani. Bunul imobil este înscris pe mine și soțul nu a solicitat partajarea lui. Avem 2 copii din care unul este minor. Care este cota-parte a sotului la partajarea bunului imobil vizat? Pot vinde casa fără acordul lui?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
în cazul cînd bunul a fost obținut în timpul căsătoriei, chiar și în contextul cînd doar unul dintre soți este înregistrat la Casatru, bunul aparține ambilor șoți în cotă de 1/2 după fiecare, cu cotă expres identificată sau în devălmășie.
În acest caz, fără acordul soțului nu eți putea vinde casa,... mai detaliat notarul oricum va verifica acest capitol, astfel va solicita acordul soțului fie la vînzare integral, fie la răscumpărare(după caz.
În lipsa soțului, vînzarea unui asemenea imobil se face prin intermediul instanței de judecată.

28 octombrie 2020