Partajarea imobilului

13 decembrie 2023 4

Buna ziua. Am incept sa platesc sulta fostului sot dupa partajarea unui imobil. Acesta mi-a eliberat o recipisa care confirma primirea sumei. Vreau sa stiu daca e nevoie sa autentificam recipisele ion cauza la notar si daca exista un termen in care eu trebuie sa platesc sulta. Va multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Nu trebuie autentificat notarial doar trebuie să aveți o dovadă a plăților făcute.
Ne ste un termen stabilit pentru efectuare plîților, depinde cum vă înțelegeți cu fostul soț.

Codul civil prevede:
Articolul 861. Termenul executării obligaţiei

(1) În cazul în care termenul de executare a obligaţiei nu este determinat şi nici nu rezultă... mai detaliat din natura acesteia, creditorul are dreptul de a pretinde oricînd executarea ei, iar debitorul este îndreptăţit să o execute oricînd.

(2) Dacă datoria de a executa imediat nu rezultă din lege, contract sau din natura obligației, debitorul trebuie să execute obligația în termen de 7 zile din momentul primirii facturii sau a unei cereri echivalente din partea creditorului. Introducerea acțiunii în justiție față de debitor se asimilează cererii de executare din partea creditorului.

(3) Dacă termenul de executare a obligaţiei este determinat, se consideră că creditorul nu poate cere executarea înainte de termen. Debitorul însă poate executa obligaţia înainte de termen dacă creditorul nu are nici un motiv temeinic pentru a refuza executarea. În cazul în care respinge executarea anticipată, creditorul este obligat să-l informeze imediat în acest sens pe debitor şi să ia toate masurile necesare pentru a evita prejudicierea lui.

(4) Acceptarea de către creditor a executării obligației înainte de termen nu afectează termenul de plată a obligației corelative.

14 decembrie 2023