Partajarea imobilului procurat in casatorie din banii altei persoane

13 iulie 2017 90

În timpul căsătoriei au fost procurate două apartamente. Unul în comun, altul a fost procurat din sursele altei persoane. Ambele apartamente sunt înscrise pe mine. Soția poate să pretindă și la partajarea imobilului doi?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Codul Familiei, art. 20 alin. (2):
(2) Sînt proprietate în devălmăsie bunurile procurate din contul:
a) veniturilor obţinute de fiecare dintre soţi din:
- activitatea de muncă;
- activitatea de întreprinzător;
- activitatea intelectuală;
b) premiilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi, cu excepţia celor care au un caracter de compensare (ajutor material, despăgubire pentru vătămarea sănătăţii etc.);
c)... mai detaliat altor mijloace comune.

***
Codul Familiei, art. 22 alin. (1):
Articolul 22. Proprietatea personală a soţilor
(1) Bunurile care au aparţinut fiecăruia dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei şi bunurile primite în dar, obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gratuite de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei, sînt proprietate personală a fiecăruia dintre soţi.

****
Deci, sotia poate sa pretinda la imobilul 2, daca se va baza pe art. 22 alin. (1), motivind ca nu este aplicabil spetei, imobilul nefiind obtinut prin mostenire, donatie sau alta conventie gratuita.
***
Dvs insa, ati putea sa invocati ca contra-argument art. 21, plus declaratiile persoanei care a contribuit cu sursele. Motivele ar fi ca, asa cum prevede Legea, imobilul nu se incadreaza in notiunea de proprietate comuna in devalmasie, pt ca nu a fost procurat din contul surselor expres indicate la alin. (2) art. 21.
***
Se bate cap in cap Legea, si exista deci cimp de interpretare si manevra.

***
P.S.: Si art. 371 alin. (1) Cod Civil poate fi folosit ca temei juridic de catre sotie, dar si de catre Dvs. poate fi folosit alin. (2) al aceluiasi articol, cu motivarea ca proba contrara este anume sursa mijloacelor banesti din care a fost procurat bunul (proba - declaratiile martorului care v-a dat banii + Exrasul din Regisrul bunurilor imobile) .

Succes!

14 iulie 2017
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Soția are dreptul sa pretindă la cotele-părți din ambele imobile, pina in momentul in care d-voastră faceti dovada ca de fapt investitorul unui imobil este o alta persoana, dar acest fapt se face doar de către instanța de judecată.

14 iulie 2017