Parte vatamata in dosar penal

18 decembrie 2019 29

Salut. Sunt parte vatamata intr-o cauza penala. Au avut loc trei sedinte, dintre care m-am prezentat numai la prima sedinta. Am depus cerere in instanta ca nu am posibilitatea sa ma prezint (indicand motivele) si am rugat sa fie amanata judecata, dar au mai avut loc doua sedinte fara prezenta mea. Pot cere recuzarea procurorului si a judecatorului din aceasta cauza? Va multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Urmează să concretizați dacă cererea dvs de amânare a fost primităde către instanță și acceptată mai întâi de toate iar cu privire la capetele de recuzare, atunci puteți recuza doar instanța de judecată deoarece ia dispune amânarea ședinței de judecată atunci când consideră cererea motivată.

18 decembrie 2019
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

d-na Lilia, consultați legea art. 33 CPP - Incompatibilitatea judecătorului
(1) Judecătorii care sînt soţi sau rude între ei nu pot face parte din acelaşi complet de judecată.
(2) Judecătorul nu poate participa la judecarea cauzei şi urmează a fi recuzat:
... mai detaliat 1) dacă el personal, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor, fraţii sau surorile şi copiii acestora, afinii şi persoanele devenite prin înfiere, potrivit legii, astfel de rude, precum şi alte rude ale lui, sînt direct sau indirect interesate în proces;
2) dacă el este parte vătămată sau reprezentant al ei, parte civilă, parte civilmente responsabilă, soţ sau rudă cu vreuna din aceste persoane ori cu reprezentantul lor, soţ sau rudă cu învinuitul, inculpatul în proces ori cu apărătorul acestuia;
3) dacă a participat în acest proces în calitate de martor, expert, specialist, interpret, traducător, grefier, persoană care a efectuat urmărirea penală, procuror, judecător de instrucţie, apărător, reprezentant legal al învinuitului, inculpatului, reprezentant al părţii vătămate, părţii civile sau părţii civilmente responsabile;
4) dacă a efectuat o cercetare sau un control administrativ al circumstanţelor cauzei sau a participat la adoptarea unei hotărîri referitoare la această cauză în orice organ obştesc sau de stat;
5) dacă el a luat în această cauză hotărîri anterioare judecăţii în care şi-a expus opinia asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei inculpatului;
6) dacă există alte circumstanţe care pun la îndoială rezonabilă imparţialitatea judecătorului.
(3) Judecătorul nu poate participa la o nouă judecare a cauzei atît în primă instanţă, cit şi pe cale ordinară sau extraordinară de atac şi urmează a fi recuzat şi în cazul în care a mai participat în calitate de judecător la examinarea aceleiaşi cauze în primă instanţă, pe cale ordinară sau extraordinară de atac, precum şi în cazul participării ca judecător de instrucţie. Această prevedere nu se extinde asupra membrilor Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie, precum şi asupra judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie la rejudecarea cauzelor în baza hotărîrii Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie.
[Art.33 al.(3) modificat prin LP66 din 05.04.12, MO155-159/27.07.12 art.510; în vigoare 27.10.12]
(4) Dispoziţiile privind cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin.(2) pct.5) şi la alin.(3) nu se aplică judecătorului de instrucţie şi judecătorului instanţei de recurs care judecă recursul împotriva hotărîrii privind măsura preventivă.
[Art.33 al.(4) modificat prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781]

2 ianuarie 2020