Partea vatamata poate retrage plangerea in procedura de apel?

8 mai 2018 46

Buna! Sunt condamnat conform art. 27/145. Am fost recunoscut vinovat, iar acum dosarul e pe rol la Curtea de Apel. Partea vatamata isi poate retrage plangerea? Sau sa se inpace cu condamnatul? Vina nu o recunosc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Arsen Saruhanean
  • Student
  • Dreptul penal

Bună ziua! Retragerea plângerii este imposibilă, dar în instanța de apel este posibilă impăcarea conform Art.109 Cod Penal al RM.
Articolul 109. Împăcarea
(1) Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, iar în cazul minorilor, şi pentru o... mai detaliat infracţiune gravă infracţiuni prevăzute la capitolele II – VI din Partea specială, precum şi în cazurile prevăzute de procedura penală, dacă persoana nu are antecedente penale pentru infracţiuni similare comise cu intenţie sau dacă în privinţa sa nu a mai fost dispusă încetarea procesului penal, ca rezultat al împăcării, pentru infracţiuni similare comise cu intenție în ultimii cinci ani.
(2) Împăcarea este personală şi produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale şi pînă la retragerea completului de judecată pentru deliberare.
(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. Cei cu capacitate de exerciţiu restrînsă se pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege.
(4) Împăcarea nu se aplică în cazul persoanelor care au săvîrşit asupra minorilor infracţiuni prevăzute la art. 171–1751, 201, 206, 208, 2081 şi 2082.

Dacă nu recunoașteți vina în instanța de apel trebuie să spuneți detaliile, care nu au fost expuse în prima instanța, ceea ce poate ați uitat să spuneți. Și deja avocatul Dvs. cu probele acumulate în procesul penal poate să demonstreze nevinovăția Dvs.

9 mai 2018
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Articolul în baza căruia aţi fost condamanat e excepţional de grav, în aşa caz partea vătămată nu poate să-şi retragă plîngerea şi nu poţi să te împaci.Cela care v-a trimis la art. 109 CP nu e corect, fiindcă articolul dat se aplică la sancţiunea pînă la 5 ani

11 mai 2018