Participă sau nu la privatizare persoana care nu mai locuiește în apartamentul provatizat?

22 martie 2021 19

Bună ziua. O persoana este inclusă în bonul de repartiție, dar mai bine de 10 ani este cetățean al altui stat (și locuiește acolo), iar la moment nu are viza de reședință în apartamentul care urmează a fi privatizat. Are dreptul acea persoană să participe la privatizare sau nu? Art. 5 alin. (1) din Legea 1324/1993 cu privire la privatizarea fondului de locuințe prevede că persoana care participă la privatizare trebuie să locuiască în locuința supusă privatizării sau cel puțin să dețină viza de reședință. Acest articol poate fi interpretat cumva altfel?
”Art.5. – (1) Cetăţenilor Republicii Moldova le pot fi vândute sau transmise cu titlu gratuit în proprietate privată în special locuinţele în care aceştia trăiesc şi care aparţin fondului de stat şi celui public asupra căruia statul şi-a declarat dreptul de proprietate, precum şi în imobilele ce aparţin unităţilor, indiferent dacă aceste unităţi sunt incluse în listele de privatizare.”
Mulțumesc anticipat !

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Persoana nu va participa la privatizare, urmează a fi exclusă din bonul de repartiție, excluderea se face la pretura de sector.

23 martie 2021