Pașaport român

20 septembrie 2017 96

Buna ziua. Am hotărârea judecătorească definitivă din RM: după divorț copilul rămîne cu mine. Acum vreau să-i fac pașaport romanesc si de la secția de pașapoarte Iași mi-au zis ca trebuie această hotărîre sa fie recunoscută de o instanță din România. Spuneti-mi, va rog, daca știți care e procedura si unde sa ma adresez. Cam cît poate dura?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună ziua!

Procedura și condițiile recunoașterii hotărârilor judecătorești străine sunt prevăzut la art. 1095 din Codul de Procedură Civilă al României.

Astfel,

Art. 1095
Condiţiile recunoaşterii
(1) Hotărârile referitoare la alte procese decât cele prevăzute la art. 1.094 pot fi recunoscute în România, spre a beneficia de autoritatea lucrului judecat, dacă sunt îndeplinite... mai detaliat cumulativ următoarele condiţii:
a) hotărârea este definitivă potrivit legii statului unde a fost pronunţată;
b) instanţa care a pronunţat-o a avut, potrivit legii statului de sediu, competenţa să judece procesul fără însă a fi întemeiată exclusiv pe prezenţa pârâtului ori a unor bunuri ale sale fără legătură directă cu litigiul în statul de sediu al respectivei jurisdicţii;
c) există reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine între România şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea.
(2) Dacă hotărârea a fost pronunţată în lipsa părţii care a pierdut procesul, ea trebuie să constate, de asemenea, că părţii în cauză i-a fost înmânată în timp util atât citaţia pentru termenul de dezbateri în fond, cât şi actul de sesizare a instanţei şi că i s-a dat posibilitatea de a se apăra şi de a exercita calea de atac împotriva hotărârii.
(3) Caracterul nedefinitiv al hotărârii străine, decurgând din omisiunea citării persoanei care nu a participat la proces în faţa instanţei străine, poate fi invocat numai de către acea persoană.


D-voastră urmează să depuneți cererea de recunoaștere la instanța competentă din România, anexând și hotărârea ce trebuie recunoscută plus alte acte necesare.

Succese!

21 septembrie 2017