Pedeapsa pentru falsificarea semnaturii

1 februarie 2018 352

O persoana trimite scrisori la primarie cu diferite adresari, pe diferite teme si s-a constatat ca scrisorile sunt semnate de o alta persoana, care are interese personale, daca se vor rezolva cerintele din adresari.

Jurist comments 1

Download discussion
Marina Bzovii
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor

Urmeaza sa specificati cine este persoana care de fapt depune scrisorile la primarie.

Elementele constitutive ale infractiunii sunt intrunite in cazul in care declaratia, potrivit legii sau imprejurarilor, are valoare probatorie si eficienta juridica, si prin intermediul acesteia se pot produce consecintele juridice, avute in vedere de faptuitor.

In cazul... mai detaliat dvs. daca persoana care depune cererile este in drept sa o faca, atunci acest fapt nu poate fi incriminat. Altfel stau lucrurile cind persoana care depune cererile face declaratii necorespunzatoare adevarului, urmarind scopul de a contribui la producerea anumitor consecinte juridice, in acest caz am putea fi in prezenta componentei de infractiune.

Deci, in lipsa unor declaratii care nu corespund adevarului nu poate fi antrenata raspunderea penala, ori institutia care examineaza acele cereri poate face referire la legea cu privire la petitionare, care reglementeaza in Art. 10:

Art. 10. - (1) Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în formă electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului.
(2) Petiţiile ce nu întrunesc condiţiile prevăzute la alin. (1) se consideră anonime şi nu se examinează.

In cazul in care autoritatea refuza sa ofere un raspuns, persoana interesata are dreptul de a se adresa în instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, aici deja urmeaza sa anexeze acte ce confirma ca semnatura ii apartine.

2 februarie 2018