Penalitatea de întârziere

11 ianuarie 2022 72

Buna ziua. In 2013 a fost judecată care a decis ca trebuie sa rambursez o datorie. Eu am anunțată despre aceasta datorie abia în 2021. Am achitat datoria, dar executorul cere sa achit și penalitatea de întârziere pentru 6 ani. Are rost să contest această cerere în judecată sau mai bine să achit?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Oxana, dă se ne clarificăm în ce constă penalitatea de întârziere pentru 6 ani, adica de unde s-a luat. Ce document există la așa ceva ( hotărîrea instanței ) sau alt document, cum vă clarificați o să luați o decizie concretă.

12 ianuarie 2022
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
La cererea creditorului poate fi calculat suplimentar dobinda pe toată perioada cit se executa titlul, doar creditorul poate cere anularea acestei dobinzi.
Vedeți Articolul 24. Calcularea dobînzilor, penalităţilor şi altor

... mai detaliat sume rezultate din întîrzierea executării

(1) La cererea creditorului, executorul judecătoresc este în drept să calculeze şi să încaseze dobînzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 619 din Codul civil. Cererea privind calcularea sumelor rezultate din întîrzierea executării poate fi depusă doar executorului judecătoresc ce deţine documentul executoriu prin care se stabileşte obligaţia principală, pînă la stingerea acesteia. Sumele menţionate se calculează de la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în condiţiile prevăzute de prezentul cod.

12 ianuarie 2022