Penalitati la credite nebancare in perioada starii de urgenta

4 mai 2020 74

In perioada starii de urgenta, creditorii (la credite nebancare) au dreptul sa calculeze penalitati pana pe 31 mai?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Ecaterina,

Da, ei au dreptul să calculeze penalităție. Conform legii Dvs oricum sunteți obligat să achitați creditele.

Însă Recomandarea CNPF din 24.03.2020, prevede:

„CNPF vine cu o abordare specială, luând în considerare circumstanțele excepționale, pentru a susține clienții organizațiilor de creditare nebancară și asociațiile de economii și împrumut –... mai detaliat beneficiari de împrumuturi/leasing financiar.

Sunt încurajate entitățile de creditare nebancară (organizații de creditare nebancară și asociații de economii și împrumut) să diminueze dobânzile anuale efective cu cel puțin 5%, nefiind aplicate, inclusiv, și penalități sau dobânzi de întârziere, corespunzător perioadei 17 martie 2020 – 31 mai 2020. În același context, se recomandă entităților prenotate să aplice înlesniri la plată pentru creditele existente până la data 30 iunie. Corespunzător, participanților profesioniști respectivi li se oferă un regim facilitar la constituirea provizioanelor suplimentare pentru pierderi la active până la finele acestui an. Determinarea entităților de creditare nebancară să aplice prelungirea/renegocierea contractelor de credit/leasing financiar, acțiune ce nu va avea ca efect clasificarea creditelor într-o categorie mai severă.

Important de menționat faptul că aceste măsuri urmează a fi aplicate individual și selectiv de către entitățile de creditare nebancară, ținând cont de capacitățile proprii ale acestora, fiind asigurată gestionarea prudentă a riscurilor aferente.”

Hotărârea nr. 05-1037 din 31.03.2020 CNPF prevede:

”Aplicarea înlesnirilor la plată (anularea penalităților și/sau a dobânzilor de întârziere) pentru creditele nebancare se efectuează în cazul în care nu sunt achitate de debitor plățile conform graficului în perioada 17.03-30.06.2020.”

Astfel, cum vedeți aceasta este doar o recomandare pentru organizațiile de microfinanțare nu și o obligație.

Puteți însă să invocați aceste prevederi în negocierea unui nou grafic de rambursare cu organizația de microfinanțare la care aveți credit.

5 mai 2020