Penalitati pentru neachitarea in termen a pensiei de intretinere

24 octombrie 2023 3

Buna ziua. Vreau sa cer ca tatalui copilului meu sa-i fie calculate penalitati pentru neachitarea in termen a pensiei de intretinere stabilita de instanta. Unde adresez o astfel de cerere - in instanta sau pe numele executorului judecatoresc? Ce informatii am dreptul sa solicit de la executorul judecatoresc privind masurile care au fost interprinse in vederea incasarii pensiei? Mersi!

Jurist comments 1

Download discussion
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Dna Arina, bună ziua,

Potrivit art. 24 alin. (1) din Codul de executare, la cererea creditorului, executorul judecătoresc este în drept să calculeze şi să încaseze dobînzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 942 din Codul civil. Cererea privind... mai detaliat calcularea sumelor rezultate din întîrzierea executării poate fi depusă doar executorului judecătoresc ce deţine documentul executoriu prin care se stabileşte obligaţia principală, pînă la stingerea acesteia. Sumele menţionate se calculează de la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în condiţiile prevăzute de prezentul cod.

Dvs. urmează să depuneți o cerere care o adresați executorului judecătoresc.

De asemenea, printr-o cerere adresată executorului judecătoresc puteți fie să îi solicitați un răspuns scris cu privire la măsurile de executare întreprinse, fie să vă ofere acces la dosar pentru a vă putea face fotografii și vedea de sine stătător care sunt acțiunile și actele întreprinse/întocmite de către executor în vederea asigurării executării documentului executoriu.


Cu respect,
Igor Brinișter

13 decembrie 2023