Penalitatile bancare.

9 iulie 2018 96

Buna ziua. Am avut un proces de judecata cu o banca. Instanta de judecata a hotarat sa achit suma respectiva. Eu am achitat suma integrala in termen de 4 luni (suma de 56.000 lei)+am achitat si comisionul executorului. Acuma intrebarea mea este astfel: are dreptul banca sa incaseze de la mine penalitatile, dupa ce am achitat toata suma in asa termen scurt? Au sunat de la agentia de colectare si au zis ca mai trebuie sa achit suma de 32.000 lei! Este oare asta legal? Va rog mult sa-mi dati un raspuns.

Comentariile juriștilor 7

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Bună ziua Dna Iulia,
Spuneți-ne vă rog, dacă în hotărârea judecătorească se spunea ceva despre penalități, dobânzi de întârziere și/sau dobândă aferentă creditului.

În cazul în care nu le-a solicitat inițial în primul proces intentat, creditorul este în drept să solicite ulterior, într-un alt proces încasarea penalității, dobânzii de întârziere, a dobânzii... mai detaliat aferente creditului, precum și altor comisioane ce i se cuvin.
În cazul în care în hotărârea judecătorească care deja ați executat-o se făcea referire și la dobânzi de întârziere, penalități, dobânda aferentă creditului și alte comisioane, atunci executorul judecătoresc, la cererea creditorului, poate calcula și încasa dobânda de întrârziere în baza art. 24 Cod de executare al RM.
Articolul 24. Calcularea dobînzilor, penalităţilor
şi altor sume rezultate din întîrzierea
executării
(1) La cererea creditorului, executorul judecătoresc este în drept să calculeze şi să încaseze dobînzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 619 din Codul civil. Cererea privind calcularea sumelor rezultate din întîrzierea executării poate fi depusă doar executorului judecătoresc ce deţine documentul executoriu prin care se stabileşte obligaţia principală, pînă la stingerea acesteia. Sumele menţionate se calculează de la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în condiţiile prevăzute de prezentul cod.
[Art.24 al.(1) modificat prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 28.04.17]
(2) Încheierea executorului judecătoresc se emite, în condiţiile alin. (1) al prezentului articol, doar la momentul încasării/executării sumei obligaţiei principale. Încheierea respectivă este document executoriu şi poate fi contestată în termen de 10 zile de la data emiterii. Încheierea respectivă este executorie după devenirea sa definitivă, numai dacă debitorul nu consimte expres asupra executării ei imediate. Competent pentru emiterea şi executarea acestei încheieri este executorul judecătoresc care stabileşte obligaţia principală.
[Art.24 al.(2) în redacția LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 28.04.17]
(3) Sub incidenţa prezentului articol nu se află documentele executorii prin care s-a dispus aplicarea de sancţiuni contravenţionale sau de pedepse penale.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336538

9 iulie 2018

Multumesc mult domnule Igor pentru intrebarea mea referitor la incasarea penalitatilor.In hotararea judecatii nu este spus nimic desre incasarea acestor penalitati,comisioane si altele de acest fel.As vrea sa stiu cum pot prin lege sa fiu scutita de aceste penalitati??Poate fi o cerere in scris din partea mea catre banca?? un... mai detaliat contract de impacare sau altceva??Multumesc.

9 iulie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

După cum am menționat în comentariul anterior, în cazul în care în primul proces inițiat creditorul(banca) nu a cerut și respectiv instanța nu a hotărât nimic referitor la penalitate, dobânda de întârziere, comisioane aferente și dobânda aferentă creditului/împrumutului, acesta le poate cere într-un proces separat.

Referitor la penalitate Codul civil prevede... mai detaliat că aceasta ar putea fi redusă.
Articolul 630. Reducerea clauzei penale
(1) În cazuri excepţionale, luîndu-se în considerare toate împrejurările, instanţa de judecată poate dispune reducerea clauzei penale disproporţionat de mari. La reducerea clauzei penale, trebuie să se ţină cont nu numai de interesele patrimoniale, ci şi de alte interese, ocrotite prin lege, ale creditorului.
(2) Nu se admite reducerea penalităţii în cazul în care aceasta a fost plătită.

De asemenea, Părțile au posibilitatea de a negocia o tranzacție de împăcare prin care au posibilitatea de a negocia care va fi mărimea penalității, dobânzii de întârziere, dobânzii aferente creditului/împrumutului și a comisioanelor, precum și referitor la cheltuielile de judecată constituite din taxa de stat, cheltuieli de asistență juridică, dacă partea este reprezentată de către un avocat.

9 iulie 2018

Multumesc.

9 iulie 2018

Buna ziua domnule Igor.Mai am inca o intrebare.In primul proces initiat de instanta de judecata au fost sechestrate bunurile fidejusorului,apartamentul si masina(eu bunuri materiale nu am).In al doilea proces initiat pentru penalitati,se va sechestra din nou bunurile fidejusorului??Multumesc.

11 iulie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Buna Dna Iulia,
Aceasta depinde de următoarele:
1. Faza procesuală la care se află al doilea proces la moment (examinarea litigiului sau executarea unei hotărâri);
2. A solicitat sau nu reclamantul/creditorul aplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii;
3. A admis instanța de judecată sau nu cerința reclamantului/creditorului de aplicare a măsurilor de asisgurare. Dacă... mai detaliat a admis, ce măsuri de asigurare a dispus instanța de judecată (aplicarea sechestrului pe mijloacele bănești de pe contul, aplicarea sechestrului pe bunurile mobile și/sau imobile, etc., în limita valorii acțiunii).

11 iulie 2018

Multumesc mult.O zi buna.

11 iulie 2018