Pensia alimentara

24 ianuarie 2022 110

Buna ziua. Fostul soț nu achita pensia alimentara pentru copil. Executorul care se ocupa de procedura noastra nu răspunde nici la scrisori, nici la mesaje. Cum și ce trebuie să fac - să mai trimit scrisori prin posta, să merg la poliție, sau altceva?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Victoria, e vă propun să vă deziceți de așa executor, c nform Codului de executare Articolul 32. Strămutarea documentului executoriu
(1) Documentul executoriu va fi strămutat de către executorul judecătoresc din oficiu sau la cererea creditorului la... mai detaliat un alt executor judecătoresc, stabilit în condiţiile art. 30 din prezentul cod, în următoarele cazuri:
a) executorul judecătoresc nu mai este competent teritorial, în conformitate cu art. 30 din prezentul cod;
b) documentul executoriu a fost primit cu încălcarea competenţei teritoriale;
c) la cererea motivată a creditorului.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), executorul judecătoresc strămută documentul executoriu printr-o încheiere, care poate fi contestată în instanţă de judecată. În cazul strămutării pe motivul indicat la alin. (1) lit. c), încheierea nu se supune nici unei căi de atac.
(3) După rămînerea definitivă a încheierii, executorul judecătoresc transmite documentul executoriu, împreună cu copia, certificată de el, de pe procedura de executare, anexînd borderoul de calcul al cheltuielilor de executare.
(4) Executorul judecătoresc care a primit documentul executoriu după strămutare întocmeşte un act de preluare a executării, copia de pe care o remite părţilor în procedura de executare şi executorului judecătoresc de la care a preluat documentul executoriu.
(5) Dacă executorul judecătoresc nu activează mai mult de 5 zile lucrătoare consecutive din motive întemeiate ori dacă activitatea sa a fost suspendată sau a încetat, un alt executor judecătoresc este împuternicit conform reglementărilor interne ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
(6) Actele de executare efectuate anterior strămutării documentului executoriu au efect juridic deplin.La poliție n-ai ce căuta, trimiți scrisoare recomandată, timp de 7-10 zile se întoarce la DVS avizul ( un talonași roșu ) , care o să fie întocmit de DVS.

24 ianuarie 2022