Pensia alimentara

19 ianuarie 2023 27

Buna ziua. In 2020 nu am achitat pensia alimentara timp de doua luni din motive legate de pandemie. Fosta sotie mi-a interzis sa ma vad cu copilul si a cerut incasarea silita a pensiei. I-am explicat executorului motivele pentru intarziere, dupa care am achitat cu regularitate pana in prezent. Recent, mi-a venit o notificare de la executor ca trebuie sa-i achit onorariul pe 2 ani. Cum sa inteleg asta?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Articolul 38 din Codul de executare: Onorariul executorului judecătoresc

(1) Onorariul executorului judecătoresc este încasat de la debitor, dacă legea nu prevede altfel, în temeiul unei încheieri emise de executorul judecătoresc, în toate cazurile de stingere, totală sau parţială, a obligaţiei stabilite în documentul executoriu sau de încetare a procedurii de... mai detaliat executare.

(2) Pentru documentele executorii cu caracter pecuniar, onorariul executorului judecătoresc va fi calculat în cotă procentuală din suma datoriei stinse, după cum urmează:

a) pentru sumele de pînă la 100.000 de lei, onorariul va constitui 10% din suma stinsă. În toate cazurile, cu excepţia documentelor executorii privind încasările periodice şi încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 500 de lei. În cazul documentelor executorii privind încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 200 de lei;

b) pentru sumele cuprinse între 100.001 lei şi 300.000 de lei, onorariul va fi de 10.000 de lei plus 5% din suma ce depăşeşte 100.001 lei;

c) pentru sumele de peste 300.000 de lei, onorariul va fi de 20 de mii de lei plus 3% din sumele ce depăşesc 300.000 de lei, dar nu va fi mai mare de 300.000 de lei.

Dvs, în calitate de debitor, suportați cheltuielile privind onorariul executorului (adică pentru faptul că el a luat în gestiune cazul și a întreprins măsurile necesare în vederea stingerii datoriei), întrucât dosarul se transmite la executare atunci cînd nu se achită benevol. Respectiv persoana care nu a achitat în termen trebuie să suporte consecințele ulterioare, inclusiv plata onorariului executorului.

20 ianuarie 2023