Pensia alimentara

27 decembrie 2018 63

Buna ziua. Am divortat de sotie in luna mai 2018, avem un copil minor. Nu stiu din ce motiv fosta refuza din start pensia de intretinere a copilului. Eu aveam grija de copil, ii procuram zilnic ceva de mincare, o imbracam cu haine, medicamente, ma vedeam zilnic cu copilul. Acum imi spune ca voi achita pensia alimentara din data cand am divortat. Ajutati-ma va rog cu un raspuns. Multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Elena Pirau
  • Jurisconsult
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii

Conform art. 36 alin. (1) Cod familiei in baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, căsătoria este desfăcută la organul... mai detaliat de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi.
La fel conform aceluias articol alin. (5) dacă, după desfacerea căsătoriei de către organul de stare civilă, între soţi apar litigii referitoare la partaj, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, acestea se vor soluţiona pe cale judecătorească.
Conform art. 74 Codul familiei părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori. Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi.

27 decembrie 2018