Pensia alimentara

10 noiembrie 2019 15

Daca tatal copilului nu este cetatian al Moldovei, cum se calculeaza pensia alimentara? In functie de tara de origine a tatalui?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Student
  • Dreptul civil

Bună.
Articolul 160 din Codul Familiei al RM stabilește următoarele:
(1) Drepturile şi obligaţiile părinţilor, inclusiv obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copiii, sînt stabilite de legislaţia statului pe al cărui teritoriu aceştia îşi au domiciliul comun. În lipsa domiciliului comun al părinţilor şi copiilor, drepturile şi obligaţiile acestora sînt reglementate... mai detaliat de legislaţia statului al cărui cetăţean este copilul.

11 noiembrie 2019