Pensia alimentara

9 decembrie 2023 2

Buna ziua. Achit pensia alimentara conform deciziei de judecata pronuntate in R. Moldova. Am resedinta in Germania, dar fosta sotie cu copilul de curand si-au schimbat locul de trai in Elvetia. Este in drept sa anuleze decizia judecatii din Republica Moldova si sa inainteze cerere de plata conform legilor elvetiene? Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Dl. Anonim, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul familiei al Moldovei Articolul 160. Drepturile şi obligaţiile părinţilor şi copiilor

(1) Drepturile şi obligaţiile părinţilor, inclusiv obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copiii, sînt stabilite de legislaţia statului pe al cărui teritoriu aceştia îşi au domiciliul comun. În lipsa domiciliului... mai detaliat comun al părinţilor şi copiilor, drepturile şi obligaţiile acestora sînt reglementate de legislaţia statului al cărui cetăţean este copilul.

(2) În cazurile de asigurare a obligaţiilor de întreţinere dintre părinţi şi copii poate fi aplicată legislaţia statului al cărui cetăţean este persoana ce pretinde întreţinere.

Articolul 161. Obligaţiile de întreţinere ale copiilor şi ale altor membri ai familiei

Obligaţiile de întreţinere ale copiilor şi ale altor membri ai familiei se determină în conformitate cu legislaţia statului unde îşi are domiciliul persoana care are dreptul la întreţinere, dacă contractul privind plata pensiei de întreţinere nu prevede altfel.

Articolul 164. Aplicarea normelor dreptului familiei ale statelor străine

(1) în cazul aplicării pe teritoriul Republicii Moldova a normelor dreptului familiei ale statelor străine conţinutul acestora se determină conform interpretării oficiale sau conform practicii din statele respective.

(2) Persoanele interesate au dreptul să prezinte documente care confirmă conţinutul normelor dreptului familiei ale statului străin pe care le invocă sau să contribuie într-un alt mod la determinarea conţinutului acestor norme.

(3) Dacă măsurile întreprinse nu permit stabilirea conţinutului normelor dreptului familiei ale statelor străine, se aplică legislaţia Republicii Moldova.

(4) Normele dreptului familiei ale statelor străine nu sînt aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova dacă contravin moravurilor şi ordinii publice din Republica Moldova. În acest caz, se aplică legislaţia Republicii Moldova.

10 decembrie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Contravenţii rutiere

Buna ziua. O altă instanță din altă țară nu poate să anuleze hotărârea instanței de judecată din Republica Moldova. Însă poate emite o altă hotărâre, potrivit legislației interne. Va recomand sa studiați cu atenție norme legale, citate de colegul.

11 decembrie 2023