Pensia alimentară

15 ianuarie 2024 3

Bună ziua. Am divorțat 14 ani in urmă. Fostul soț a plătit pensie alimentara copiilor, dar când acesta a plecat peste hotare, am renunțat la pensie. Între timp, am pierdut actul. În caz că fostul soț nu reia plata pensiei, unde pot să mă adresez ca să reconstitui actul pe care l-am pierdut.

Jurist comments 1

Download discussion
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna d-na Maria, dă să fim mai concreți, DVS în mesaj ați menționat, că ați pierdut un act. Ce aveți în vedere, ce fel de act ? Dacă de la judecată-hotărârea despre incasare pensiei alimentare, atunce DVS sunteți în drept să vă adresați în instața, care a pronunțat hotărârea, dacă... mai detaliat ați pierdut titlu executoriu, în aceiaș instanță. Dacă cerere, care la renunțare, atuncea DVS sunteți în drept să vă adresați la acela executor și să restabiliți procedura de incasarea pensiei alimentare. Acest lucru este prevăzut în Codul de executare, eu vă atenționez la al.2 al prezentului articol Articolul 83. Încetarea procedurii de executare
(1) Procedura de executare încetează în cazul în care:
a) obligaţia a fost stinsă;
b) între creditor şi debitor a fost încheiată o tranzacţie, în condiţiile prezentului cod;
c) după încetarea din viaţă, după declararea dispariţiei fără urmă sau după declararea decesului creditorului ori al debitorului, creanţa sau obligaţia adjudecată nu admite succesiunea de către succesorul de drepturi al acestor persoane;
d) bunurile persoanei juridice lichidate nu sînt suficiente pentru satisfacerea deplină a creanţelor creditorului;
e) hotărîrea, decizia sau încheierea în al cărei temei a fost eliberat documentul executoriu a fost anulată printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă;
f) debitorul a prezentat spre executare o hotărîre de încasare de la creditor în folosul său a unei sume egale cu suma debitoare sau mai mare decît aceasta;
g) creditorul a renunţat la executare.
(2) La solicitarea creditorului, procedura de executare privind restabilirea la locul de muncă sau efectuarea de către debitor a unor acte obligatorii poate fi reluată dacă se dovedeşte că, după încetarea procedurii de executare în condiţiile alin.(1) lit.a) din prezentul articol, debitorul continuă neexecutarea obligaţiei stabilite în documentul executoriu. În acest caz se aplică reglementările privind cheltuielile de executare a acestor categorii de documente executorii. Reluarea procedurii se poate face doar pe durata termenului de prescripţie a punerii în executare.

15 ianuarie 2024