Pensia alimentara

23 februarie 2024 6

Buna ziua! Mama copilului doreste sa mareasca cuantumul pensiei alimentare de la 2.000 lei pe luna la 3.000 lei. Eu nu ma aflu in tara momentan. Poate sa obtina marirea pensiei fara prezenta mea la judecata?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Este posibil dacă va aduce probe suficiente.

25 februarie 2024
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Sergiul, e posibil, conform Codul familiei Articolul 110. Modificarea cuantumului pensiei de întreţinere stabilite de instanţa judecătorească sau scutirea de plata acesteia

În cazul în care starea materială sau familială a uneia dintre părţi s-a schimbat, instanţa judecătorească, luînd în considerare şi alte circumstanţe importante ale părţilor, este în... mai detaliat drept, la cererea oricăreia dintre ele, să modifice cuantumul pensiei de întreţinere sau să-l scutească pe debitorul întreţinerii de plata acesteia. Cu anexarea probelor, care vor demonstra necesitatea majorării cuantumului de incasarea pensiei alimentare.

25 februarie 2024
Iulia Ghețivu
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Bună, în asemenea caz, se va înainta o cerere de chemare în judecată privind majorarea cuantumului pensiei de întreținere, unde reclamanta va justifica pretențiile înaintate.
Potrivit cadrului legal, dacă pârâtul, înştiinţat legal despre locul, data şi ora şedinţei de judecată, nu s-a prezentat în judecată şi nu a comunicat instanţei motivul... mai detaliat neprezentării sau dacă motivele sînt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau dacă pârâtul nu a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa, instanţa o examinează în lipsa acestuia.
Dar, trebuie să cunoaște-ți că, puteți fi reprezentat în ședințele de judecată de către un avocat. Pentru detalii: 069940453.

25 februarie 2024