Pensia alimentara

17 octombrie 2023 3

Buna ziua. Sunt divortata si am un copil de 2 ani si jumatate, care poarta numele tatalui. In prezent ma aflu cu copilul la moment peste hotarele tarii pentru o perioada mai indelungata. Ambii avem cetatanie romana si tatal copilului a facut o declaratie notariala pe termen de un an de zile ca sa pot circula cu copilul. Tatal copilului a achitat pana nu demult pensie alimentara in marime de 2.000 de lei, dar a incetat si incearca sa ma dea in judecata pentru ca am plecat peste hotare si cere sa fie scutit de plata pensiei alimentare. E posibil ca instanta sa taie din pensia alimentara a copilului de 2.000 de lei? Tatal copilului a refuzat din start sa aiba grafic de intrevederi cu copilul, nu doreste sa aiba nicio legatura cu acesta. De fapt, nu a vazut copilul de cand acesta avea 3 luni. De fiecare data cand am nevoie de acordul lui in privinta copilului, imi spune sa nu-l deranjez si sa ma descurc singura, dar nici nu e de acord sa eliminam numele lui din certificatul de nastere al copilului. Ce pot face in aceasta situatie? Multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Contravenţii rutiere

Buna ziua. Legea prevede posibilitatea micșorării cuantumului pensiei de întreținere, însă acest lucru poate avea loc doar în temeiul unei hotărâri judecătorești. În caz în care ați fost acționată în instanța de judecată, va recomand sa consultați un avocat, sau chiar să încheiați cu el contract de asistență juridică, pentru... mai detaliat că avocatul să vă reprezinte în fața instanței de judecată

18 octombrie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Doina, colegul dl. Dan corect v-a orientat, eu vă aduc la cuynoștință ce spune Codul familiei Articolul 110. Modificarea cuantumului pensiei de întreţinere stabilite de instanţa judecătorească sau scutirea de plata acesteia

În cazul în care starea materială sau familială a uneia dintre părţi s-a schimbat, instanţa judecătorească, luînd în... mai detaliat considerare şi alte circumstanţe importante ale părţilor, este în drept, la cererea oricăreia dintre ele, să modifice cuantumul pensiei de întreţinere sau să-l scutească pe debitorul întreţinerii de plata acesteia.
În instanță statutl DVS o să fie pârâtă, conform Codului de procedură civilă, DVS aveți dreptul la o referință în limba rusă se spune ( отзыв ) și de a prezenta probe. Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

18 octombrie 2023