Pensia alimentară în lipsa unui venit oficial

7 septembrie 2017 91

Bună ziua. Dacă fostul soț nu are salariu oficial, dar sunt suficiente dovezi că are venit suficient (apartament, mașina, călătorii) cum se stabilește pensia alimentară (2 copii minori, din care 1 incă nu are 3 ani) și cum poate fi el ulterior obligat să o achite? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

În cazul în care lipsesc date despre locul de muncă de bază a pîrîtului, despre salariul şi/sau alte venituri ale ultimului, sau în cazul în care pe parcursul examinării cauzei sînt prezentate date cu privire la aceea că pîrîtul nu este încadrat în cîmpul muncii, cu toate că reclamantul a... mai detaliat solicitat încasarea pensiei de întreţinere sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, instanţele judecătoreşti urmează să dispună încasarea pensia de întreţinere pentru copilul minor, conform prevederilor art.76 alin.(1) Codul familiei, într-o sumă bănească fixă.
Deci dacă instanța de judecată a stabilit suma bănească fixă pe care părintele este obligat să o achite lunar, din momentul în care hotărârea judecătorească a intrat în vigoare (au trecut 30 de zile din momentul pronunţării şi aceasta nu a fost atacată) cereţi de la cancelaria instanţei să vi se elibereze titlul executoriu al hotărârii. Cu acest titlu vă adresaţi la un executor judecătoresc care are obligaţia de a se ocupa gratuit de dosarele privind încasarea pensiei alimentare. Totodată, executorul este cel care anunţă părintele care datorează pensie de întreţinere despre toate plăţile pe care trebuie să le facă şi să-i stabilească un termen limită pentru achitare. În caz contrar, acesta poate fi sancţionat.
Dacă părintele plătitor se eschivează de la plata pensiei alimentare, atunci i se poate aplica sechestru pe bunuri, se îngheaţă conturile bancare, este posibil să i se interzică chiar de a părăsi ţara. Mai mult decât atât, pentru neexecutarea acestei obligaţii, este stabilită şi o sancţiune în Codul Penal. Art. 320 CP prevede că alin. (1) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată, dacă aceasta a fost comisă după aplicarea sancţiunii contravenţionale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 650 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani. (1 u.c. este echivalentă cu 50 de lei).
V-aș recomanda să păstraţi toate cecurile, plăţile, bunurile de plată, chitanţele, tot ce demonstrează că aţi cumpărat anumite bunuri, servicii în favoarea şi în interesul copilului şi că v-aţi îndeplinit obligaţia de întreţinere a copilului. Totodată, dacă achitaţi în numerar suma stabilită, cereţi de la ex-soţul să vă scrie o recipisă prin care să confirme primirea banilor.

Numai bine!!!

8 septembrie 2017