Pensia alimentara pentru copil

13 ianuarie 2019 102

Buna ziua. Stimati avocati, nu stiu cum sa procedez. Eu cu tatal copilului nu am fost casatoriti, am trait 2 ani si am plecat, dar el figureaza ca tata in certificatul de nastere al copilului. El oficial nu lucreaza, insa are imobile pe care le da in chirie, evident contractele nu sunt nicaieri inregistrate. Merita sa-l dau in judecata pentru pensia alimentara? Ce suma ar putea sa ii revina lunar copilului (care are acum 9 luni)? Mentionez ca este un om care ar putea sa imi creeze diferite obstacole, chiar ca sa plec cu copilul la odihna. El nu vrea sa se dezica de copil, dar nici sa ne ajute omeneste.

Comentariile juriștilor 4

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Bună Diana,
Pornind de la circumstanțele descrie ar urma să depuneți o cerere de chemare judecată privind determinarea domiciliului permanent al copilului minor CU Dvs și sa solicitați și pensia de întreținere pentru copil.
Adunați toate bonurile de casa și facturile pentru plata serviciilor comunale, pentru produsele alimentare și altele asemenea necesare... mai detaliat pentru creșterea, educația și dezvoltarea copilului.
Referitor la pensia de întreținere pentru copil Codul familiei prevede următoarele:
Articolul 74. Obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copiii
(1) Părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material.
(2) Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă.
(3) Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare teritoriale.
[Art.74 al.(3) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
Articolul 75. Cuantumul pensiei de întreţinere încasate
pentru copilul minor
(1) Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2 copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii.
(2) Cuantumul cotelor stabilite la alin.(1) poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante.
(3) În cazul în care unii copii rămîn cu un părinte, iar alţii - cu celălalt, pensia de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabileşte într-o sumă bănească fixă, determinată conform art.76.
Articolul 76. Încasarea pensiei de întreţinere pentru
copilul minor într-o sumă bănească fixă
(1) În cazurile cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri conform art.75.
(2) Cuantumul sumei băneşti fixe încasate în conformitate cu alin.(1) se determină de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părţilor, de alte circumstanţe importante şi păstrîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior de asigurare materială a copilului.

13 ianuarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Pentru stabilirea pensiei de întreţinere pentru copil ați putea încheia un contract la notar, iar dacă tatăl nu îl va respecta va adresa în instanța de judecată.
Deținerea în proprietate a mai multor bunuri imobile de către tatăl copilului este un beneficiu, întrucât o sa aveți de unde executa, poate fi... mai detaliat aplicat secheatrul pe bunuri, expus la licitație pentru stingerea datoria acumulate.

13 ianuarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Referitor la alte inconveniente pe care le-ar putea crea tatăl copilului acestea s-ar referi la ieșiri din tara a copilului în cazul în care Dvs veți dori să locuiți peste hotare și sa luați copilul încolo.
In celelalte situații când veți dori să ieșiți cu copilul în vacanță la munte, mare,... mai detaliat excursii, pentru perioade mici nu mai mult de 90 zile astfel, nu aveți de ce sa va faceți grija ca nu o sa puteți pleca la odihnă.

13 ianuarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Pentru mai multe detalii referitor la ieșirea/întrarea din/în Republica Moldova vedeți mai jos ce prevede legea:

LPM269/1994
ID intern unic: 311638
Версия на русском Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 269
din 09.11.1994
cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova
Publicat : 26.01.1995 în Monitorul Oficial Nr. 6 ... mai detaliat art Nr : 54


Parlamentul adoptă prezenta lege.

Prezenta lege garantează cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor dreptul de ieşire şi intrare în Republica Moldova reglementează modul de eliberare a actelor de ieşire şi intrare şi de soluţionare a litigiilor privind eliberarea acestor acte. Restricţiile temporare la eliberarea actelor de ieşire şi de intrare sînt reglementate prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Dreptul de ieşire şi intrare în Republica Moldova
(1) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi intra în Republica Moldova în baza paşaportului, iar apatrizii, refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară - în baza documentului de călătorie, eliberate de organele competente.
[Art.1 al.(1) modificat prin LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
[Art.1 al.(1) modificat prin LP266 - XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
[Art.1 al.(1) modificat prin LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871]
[Art.1 al.(1) modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244/12.12.03 art.974; în vigoare 13.02.04]
(11) Cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de domiciliul sau reşedinţa acestora, apatrizii şi cetăţenii străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova au dreptul de a intra în Republica Moldova în baza titlului de călătorie eliberat de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova. Modul de solicitare şi de eliberare a titlului de călătorie, precum şi forma, conţinutul şi termenul de valabilitate ale acestuia se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern.
[Art.1 al.(11) introdus prin LP40 din 15.03.12, MO92/15.05.12 art.294]
(2) Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.
(3) Minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vîrsta de 14 ani şi sînt înmatriculaţi la studii în instituţii de învăţămînt din alte state, la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de învăţămînt respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată notarial, care conţine consimţămîntul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.
[Art.1 al.(3) introdus prin LP357 din 23.12.05, MO1/06.01.06 art.32, al.(3)-(5) devin (4)-(6)]
(4) În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţămîntul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare.
[Art.1 al.(2)-(3) introduse prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692; al.(2)-(3) devin (4)-(5), în vigoare 01.09.04]
[Art.1 al.(4) în redacţia LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871]
[Art.1 al.(5) abrogat prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
(6) Modul de intrare pe teritoriul altui stat este reglementat de legislaţia acestuia.
Capitolul II
CERERILE DE IEŞIRE ŞI INTRARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Articolul 2. Temeiul eliberării paşaportului
şi a documentului de călătorie
[Art.2 titlul modificat prin L447/13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974; în vigoare 13.02.04]
(1) Temei pentru eliberarea paşaportului cetăţenilor Republicii Moldova, a documentului de călătorie apatrizilor domiciliaţi în Republica Moldova este cererea lor sau a reprezentanţilor lor legali, depusă în modul stabilit.
[Art.2 al.(1) modificat prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
[Art.2 al.(1) modificat prin LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
[Art.2 al.(1) modificat prin LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871]
(2) Temei pentru eliberarea documentului de călătorie refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară este cererea lor sau a reprezentanţilor lor legali, depusă în modul stabilit, cu prezentarea copiei de pe decizia Direcția azil și integrare a Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne, împuternicite cu acordarea statutului de refugiat sau protecţiei umanitare.
[Art.2 al.(2) modificat prin LP151 din 01.07.16, MO265-276/19.08.16 art.573]
[Art.2 al.(2) modificat prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
[Art.2 al.(2) modificat prin LP137-XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
[Art.2 al.(2) introdus prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974; în vigoare 13.02.04]
Articolul 3. Depunerea cererii
(1) Cererea privind eliberarea paşaportului sau a documentului de călătorie se depune la organele competente în modul stabilit de Guvern.
[Art.3 al.(1) în redacţia LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
[Art.3 al.(1) modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974; în vigoare 13.02.04]
(2) Copiilor în vîrstă de pînă la18 ani şi persoanelor supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei li se eliberează paşapoarte în temeiul cererii unuia dintre reprezentanţii lor legali.
[Art.3 al.(2) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
[Art.3 al.(2) modificat prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692; în vigoare 01.09.04]
(3) Copiii în vîrstă de 10-18 ani care pleacă să se domicilieze în străinătate îşi prezintă consimţămîntul exprimat prin declaraţie, în care semnătura lor se legalizează notarial.
[Art.3 al.(3) modificat prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692; în vigoare 01.09.04]
[Art.3 al.(3) modificat prin LP806-XIV din 11.02.2000]
(4) Prevederile alineatelor (2) şi (3) nu se aplică persoanelor care au încheiat o căsătorie legală pînă la atingerea vîrstei de 18 ani.
[Art.3 al.(4) introdus prin LP806-XIV din 11.02.2000]
(5) În cazul în care unul dintre părinţii copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani nu acceptă ieşirea acestora din Republica Moldova, refuzul se contestă în instanţa judecătorească de drept comun competentă.
[Art.3. modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
Articolul 4. Examinarea cererii
(1) Cererea de ieşire şi intrare în Republica Moldova este examinată în termen de pînă la o lună, iar în cazul în care călătoria ţine de tratamentul urgent al solicitantului, de starea gravă a sănătăţii unei rude apropiate de peste hotare sau de decesul acestuia - în decursul a 3 zile.
(2) Cererea de ieşire din Republica Moldova pentru domiciliere în altă ţară se examinează în termen de pînă la 3 luni.
(3) Rezultatele examinării cererii se aduc la cunoştinţa solicitantului în scris. În cazul respingerii cererii, cererea repetată se examinează după înlăturarea cauzelor care au generat refuzul.
[Capitolul III abrogat prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
[Capitolul IV abrogat prin LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
[Capitolul IV modificat prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
[Capitolul IV modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03; în vigoare 13.02.04]
[Capitolul IV modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
[Capitolul IV modificat prin LP20 din 29.03.01]
[Capitolul IV modificat prin LP806-XIV din 11.02.00]
[Capitolul IV modificat prin LP263-XIV din 24.12.98]

Capitolul V
STATUTUL JURIDIC AL PERSOANELOR CARE IES ŞI
CARE INTRA ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Articolul 11. Drepturile şi obligaţiile persoanelor care ies
şi care intră în Republica Moldova
(1) Persoanele care ies şi care intră în Republica Moldova pentru domiciliere sau şedere provizorie au drepturi şi obligaţii stabilite de legislaţia în vigoare.
(2) Orice limitate arbitrară a drepturilor civile, a drepturilor la muncă şi la locuinţă este interzisă.
[Art.11 al.(3) abrogat prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
(4) Cetăţenii Republica Moldova, apatrizii , refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară domiciliaţi în Republica Moldova care vor să se domicilieze în alte ţări obţin paşaportul sau documentul de călătorie după ce şi-au onorat obligaţiunile patrimoniale faţă de alte persoane fizice şi juridice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
[Art.11 al.(4) modificat prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
[Art.11 al.(4) modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03; în vigoare 13.02.04]
(5) Responsabili pentru viaţa, sănătatea şi asigurarea drepturilor şi intereselor persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani care au ieşit din ţară sînt reprezentanţii legali ai acestora. În lipsa reprezentanţilor legali în cadrul unor grupe organizate, răspunderea o poartă conducătorii grupelor.
[Art.11 al.(5) introdus prin LP806-XIV din 11.02.00]
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 12. Tratatele internaţionale
În cazul în care tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, sînt aplicate normele tratatului internaţional.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI Petru LUCINSCHI

Chişinău, 9 noiembrie 1994
Nr. 269-XIII.

13 ianuarie 2019