Pensia alimentara pentru copil

18 februarie 2023 69

Buna ziua. Am divortat in 2017 si sotia e plecata peste hotare impreuna cu copilul comun. In tot acest timp, am incercat sa contribui financiar la intretinerea copilului, am cerut sotiei sa-mi dea un cont bancar unde sa transfer bani (am pastrat mesajele in care ii ceream acest lucru), dar fara vreun rezultat. Mai mult, fosta sotie m-a impiedicat toti acesti ani sa comunic cu copilul. Acum, insa, m-a dat in judecata pentru incasarea pensiei alimentare. Intrebarea este daca va trebui sa achit pensia incepand cu 2023 sau 2017. As vrea sa abordez, in cadrul procesului, si chestiunea privind accesul la copil, care mi-a fost exclus, dupa cum am mentionat. Pot face acest lucru? Trebuie sa-mi iau un avocat? Mersi mult.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Vitalie.
Pensia de întreţinere se încasează din ziua adresării în judecată.
Problema comunicării cu copilul urma să fie sesizată iniţial la autoritatea tutelară apoi în judecată.
Referitor la contractarea serviciilor unui avocat... dacă recunoaşteţi solicitarea de a achita pensia în cuantumul solicitat de fosta soţie nu aveţi nevoie de asistenţă.
În... mai detaliat cazul cînd nu sunteţi de acord să achitaţi pensia în cuantumul solicitat, nu va fi de prisos asistenţa avocatului.

Codul familiei prevede:
Articolul 97. Încasarea pensiei de întreţinere în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti

În lipsa unui acord referitor la întreţinere, membrii familiei menţionaţi la art.74-91 pot porni în instanţa judecătorească o acţiune privind încasarea pensiei respective, chiar şi în cazul cînd aceasta, se plăteşte benevol.

Articolul 98. Termenul de pornire a acţiunii privind încasarea pensiei de întreţinere

(1) Persoana care are dreptul la întreţinere poate porni o acţiune privind încasarea pensiei de întreţinere, indiferent de termenul care a trecut de la momentul apariţiei dreptului respectiv.

(2) Pensia de întreţinere se încasează de la data adresării în instanţa judecătorească.

(3) Pensia de întreţinere poate fi încasată pentru perioada anterioară adresării în instanţa judecătorească dacă se va stabili că în perioada respectivă s-au întreprins măsuri de acordare a întreţinerii, dar debitorul întreţinerii s-a eschivat de la plata pensiei.
Articolul 64. Exercitarea drepturilor părinteşti în cazul cînd părinţii locuiesc separate

(1) Părintele care locuieşte împreună cu copilul nu are dreptul să împiedice contactul dintre copil şi celălalt părinte care locuieşte separat, cu excepţia cazurilor cînd comportamentul acestuia din urmă este în detrimentul intereselor copilului sau prezintă pericol pentru starea lui fizică şi psihică.

(2) Părinţii au dreptul să încheie un acord privind exercitarea drepturilor părinteşti de către părintele care locuieşte separat de copil. Litigiile apărute se soluţionează de către autoritatea tutelară teritorială, care stabilește un program de întrevederi, iar decizia acesteia poate fi atacată în instanţa judecătorească, care va emite hotărîrea respectivă. Părinţii pot, din iniţiativă proprie sau la recomandarea autorităţii tutelare teritoriale, să se adreseze unui mediator pentru soluționarea litigiului.

(21) La stabilirea programului de întrevederi se ține cont de atașamentul copilului față de fiecare dintre părinți, față de frați și surori, de vârsta copilului și frecventarea studiilor/participarea la activități extrașcolare de către acesta, de calitățile morale ale părinților, de relațiile dintre copil și fiecare părinte, de proximitatea domiciliului părintelui care locuiește separat de copil, astfel încât drepturile părintești să fie exercitate într-un mod echitabil.

(22) În cazul în care părintele la domiciliul căruia a fost stabilit domiciliul copilului pleacă temporar în altă localitate din țară sau de peste hotare, la muncă sau în alte scopuri, iar copilul rămâne în grija altei persoane, părintele care locuiește separat de copil își păstrează dreptul de a vizita copilul conform programului de întrevederi.

(23) În cazul în care părintele la domiciliul căruia a fost stabilit domiciliul copilului pleacă în altă localitate din țară sau de peste hotare împreună cu copilul ori lăsând copilul în custodie, acesta asigură comunicarea copilului cu celălalt părinte prin intermediul tehnologiilor informaționale sau prin alte mijloace, precum și posibilitatea vizitării copilului de celălalt părinte.

(3) În cazul nerespectării hotărîrii instanţei judecătoreşti, la cererea părintelui care locuieşte separat de copil, instanţa judecătorească, ţinînd cont de interesele şi opinia copilului, în funcţie de vîrsta şi gradul său de maturitate, poate decide transmiterea copilului către acesta.

(4) Părinţii care locuiesc separat de copil au dreptul de a primi informaţiile ce se referă la copilul lor de la toate instituţiile educative, curative, de asistenţă socială etc. Comunicarea informaţiei poate fi refuzată dacă comportamentul părintelui prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea copilului. Acest refuz poate fi atacat în instanţa judecătorească

18 februarie 2023

Buna, mersi mult de raspuns am gasit ce vor de la mine, fosta sotie fara sa ma anunța sau sa vorbească ce vra m-a dat la alimente plus după cum am văzut m-a scos din dreptul de a fi tata nu-s sunt sigur dar cam asta , fără sa m-a... mai detaliat anunța cineva din 10/07/2022 merge procesul cum așa?? Acuma am nevoie de un avocat ca eu in 2019 am căutat-o săi plătesc bani pentru copil am mesaje dovada ca vreu să-l văd și ea m-a blocat … asai ca sa nu fie bine, mersi mult de ajutor

21 februarie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Referitor la pensia de întreţinere... oricum va fi încasată din momentul adresării în judecată, trebuie doar de văzut care va fi cuantumul acesteia.
Ce ţine de decăderea din drepturile părinteşti... trebuie de analizat cererea de chemare în judecată şi motivele invocate de fosta soţie, pentru a pregăti o poziţie argumentată.
Dcă doriţi,... mai detaliat aş putea să vă ajut.

21 februarie 2023