Pensia alimentara pentru copil minor

30 octombrie 2018 94

Buna ziua. Pot sa cer in instanta achitarea pensiei alimentare de catre tata copilului pana la terminarea studiilor copilului (nu doar pana la majorat)?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
 • Parajurist
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Salutare

Conform al. 2, art. 111, Codul Familiei:

(2) Plata pensiei de întreţinere, în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti, încetează în cazurile:
a) atingerii de către copil a vîrstei de 18 ani sau obţinerii de către acesta a capacităţii depline de exerciţiu sub vîrsta de 18 ani;
b) adopţiei copilului care primeşte pensia de întreţinere;
c)... mai detaliat căsătoriei descendentului inapt de muncă;
d) restabilirii capacităţii de muncă a persoanei care primeşte pensia de întreţinere;
e) recăsătoririi fostului soţ inapt de muncă care primeşte pensia de întreţinere;
f) decesului creditorului întreţinerii sau al debitorului întreţinerii;
g) anulării hotărîrii judecătoreşti privind încasarea pensiei.

Servus

30 octombrie 2018
Maria Ciornenchi
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

Codul Familiei prevede obligativitatea întreținerii copilului după atingerea majoratului în cazul în care acesta este inapt de muncă și necesită sprijin material sau în cazul unor circumstanţe excepţionale (boală gravă, mutilare a copilului minor sau a celui major inapt de muncă, etc.), însă aceasta reiese din obligația de întreținere dintre... mai detaliat membrii familiei, nefiind o "pensie alimentară" clasică.
Așadar, legislația familiei nu prevede obligativitatea plății pensiei de întreține a copilului după atingerea majoratului, până la finisarea studiilor copilului. Însă, ținând cont de faptul că legea prevede drept temei de plată a pensiei de întreținere fie Contractul privind plata pensiei de întreținere fie hotărârea instanței de judecată, în Contract (fiind un acord de voință) se poate de prevăzut plata pensiei de întreținere până la finisarea studiilor a celui care are dreptul la plata pensiei de întreținere (adică a copilului), per a contrario cu hotărârea judecătoreacă care se va baza pe lege și o va acorda doar până la atingerea majoratului.
Ceea la ce dumneavoastră vă referiți este pensia de urmaș care se stabileşte în cazul pierderii întreţinătorului copilului și se acordă până la vârsta de 18 ani, iar dacă continuă studiile până la 23 de ani.

31 octombrie 2018