Pensia de întreținere a copiilor minori

9 iulie 2018 27

Ce fac în cazul cînd plătitorul pensiei de întreținere achita o sumă fixă dar prin intermediul executorul judecătoresc cu întîrziere de 3-4 luni și sume insuficiente de a acoperi datoria, din care executorul judecătoresc mai reține un comision?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Buna Ion,
De fapt, executorul judecătoresc ar trebuie să solicite de la debitor încasarea tuturor cheltuielilor din procedura de executare.
La fel, executorul judecătoresc nu are drept să pretindă avansarea cheltuielilor în procedura de executare a unui document executoriu ce privește înacasarea pensiei de întreținere, ci să le incaseze de la debitor.
Probabil,... mai detaliat debitorul a venit la executor cu o anumită sumă din care o parte i se cuvine creditorului, iar o anumită parte din sumă a fost incasata de la debitor cu titlu de onorariu, cheltuieli, taxele și spezele procedurii de executare. În asemenea caz restanța debitorului la plata pensiei de întreținere încă există, deoarece cheltuielile și onorariul executorului este o sumă ce se achită suplimentar, iar debitorul în continuare înregistrează o restanță la plata pensiei de întreținere.

14 iulie 2018