Pensia de întretinere a copiilor minori

19 februarie 2019 50

Buna ziua! Puteti să-mi spuneți: în cazul când conform hotărțrii judecătorești a fost achitată pensia alimentară o perioadă, apoi mama a retras cererea, acum iarăși vrea să depună cererea. De când poate solicita achitarea pensiei alimentare: din momentul când va fi depusă cererea sau are dreptul să solicite achitarea pensiei alimentare și pentru anii precedenți? Vă mulțimesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Buna Cristina,

Codul familiei prevede următoarele:
Articolul 99. Încasarea pensiei de întreţinere pînă la soluţionarea litigiului în instanţa judecătorească
(1) Instanţa judecătorească este în drept să hotărască încasarea pensiei de întreţinere de la data depunerii cererii.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286119

În situația în care deja există un titlul executoriu care a fost retras din executare și acum din... mai detaliat nou doriți să-l puneți în executare, pensia de întreținere va putea fi încasată forțat doar pentru perioada când titlul executoriu se află în executare.

19 februarie 2019