Pensia la persoane in varsta

21 octombrie 2018 20

Buna ziua. Persoana care iese la pensie si n-are vechimea in munca nu i se da pensie, ci doar un ajutor de 200 de lei. Este corect?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

este logica ca persoana să nu dispună de pensie pe motiv că nu dispune de perioade contributive la sistemul public de pensii care poate fi asmilat cu stagiul de cotizare, acesta luând naștere în urma angajării persoanei pe baza unui contract individual de muncă.

De Dreptul la pensie dispun,
-Persoanele... mai detaliat care, la data stabilirii pensiei, nu au calitatea de asigurat, dar îndeplinesc condiţiile legale.
-Persoanele care activează în domeniul agriculturii.
-Persoanele asigurate în baza contractului individual de asigurare încheiat cu CNAS.
Persoanele asigurate obligatoriu conform art.4 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr.489 din 08.07.1999

Persoanele asigurate obligatoriu

persoana care desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă;
persoana care desfăşoară activitate în funcţie electivă sau este numită la nivelul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti, pe durata mandatului;
persoana care realizează un venit anual echivalent cu cel puţin 4 salarii medii lunare pe economie şi se regăseşte în una din situaţiile următoare:
este asociat unic, comanditar, acţionar sau manager în societate comercială cu care nu a încheiat contract individual de muncă;
este manager cu contract de management;
este membru al unei asociaţii familiale;
este autorizată să desfăşoare activitate independentă;
este angajată în o instituţie internaţională dacă nu este asiguratul acesteia;
este membru de cooperativă meşteşugărească;
desfăşoară activitate în o unitate de cult recunoscută şi nu are încheiat contract individual de muncă;
a atins vîrsta de 16 ani şi nu întîmpină restricţii în asigurarea obligatorie.
persoana care realizează un venit anual echivalent cu cel puţin 3 salariimedii lunare pe economie şi se regăseşte în una din situaţiile următoare:
a) desfăşoară activitate agricolă în cadrul gospodăriei ţărăneşti sau activitate privată în domeniul forestier;

b) este membru al uneisocietăţi agricole sau al altor forme de asociere din agricultură;

-persoana care realizează prin cumul un venit anual echivalent cu cel puţin 4 salarii medii lunare pe economie şi se regăseşte în două sau în mai multe situaţii enumerate mai sus.

22 octombrie 2018
Nicolae Ilco (Calin)
 • Parajurist
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Salutare

Conform al. 1-2, art. 15, Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat:

Articolul 15. Condiţiile de stabilire a pensiei
pentru limită de vîrstă
(1) Pensia integrală pentru limită de vîrstă se stabileşte la împlinirea vîrstelor prevăzute la art.41,... mai detaliat cu condiţia realizării unui stagiu de cotizare prevăzut la art.42.
(2) Asiguratul care, la împlinirea vîrstei standard de pensionare, nu îndeplineşte condiţia privind stagiul total de cotizare, dar confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani, are dreptul la o pensie parţială, calculată proporţional numărului de ani de cotizare.

Mai multe detalli aflaţi aici: http://lex.justice.md/document_rom.php?id=859FE1B9:69EC6998

Servus

22 octombrie 2018