Pensie alimentară

13 decembrie 2022 143

Bună ziua. La pronunțarea divorţului instanța a decis ca fostul soţ să achite pensie alimentară copilului. Am depus toate actele la executor, dar nu înțeleg ce face acesta, cum lucrează, pentru că a trecut un an de zile şi nu văd niciun rezultat, adică copilul nu a primit niciun ban. Am sunat executorul, acolo îmi spun că fostul soț nu este în ţară, că este dat în căutare şi nu au niciun răspuns. De atâta timp se putea face ceva sau nu? De ce mă tot amână şi mereu găsesc scuze? Poate îmi puteţi da vreun sfat - ce să fac, unde să mă adresez? Mai vreau să întreb ceva - cât timp trebuie să nu achite fostul soț pensia alimentară ca să pot cere decăderea lui din drepturile părinteşti?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Maria,eu am să încep de la ultima întrebare, DVS suntți în drept să enișiați un proces despre decăderea ex soțului, tata copilulu din drepturi ca tată pentru asta faceți rost de un ceritificat de la executor pentru al prezenta în instanță. Eu văaduc la cunoștință ce spune Codul... mai detaliat de executare Articolul 34. Recuzarea şi abţinerea de la executare a executorului judecătoresc
(1) Executorul judecătoresc poate fi recuzat dacă:
a) se află cu debitorul sau cu soţul/soţia acestuia în raporturi de rudenie de pînă la gradul al treilea inclusiv sau de afinitate de pînă la gradul al doilea inclusiv;
b) este tutore, curator sau adoptator al debitorului;
c) există un conflict de interese între el şi creditor.
(2) Dacă există temeiurile specificate la alin. (1), executorul judecătoresc este obligat să se abţină de la executare şi să înştiinţeze în cel mult 3 zile părţile despre acest fapt. În cazul în care nu se abţine de la executare, executorul judecătoresc poate fi recuzat de părţile în procedura de executare.
(3) Recuzarea şi abţinerea de la executare se fac în scris şi trebuie să fie motivate.
(4) În cadrul executării nu se admite înaintarea repetată a recuzării aceluiaşi executor judecătoresc pentru aceleaşi motive dacă, anterior, recuzarea a fost respinsă.
(5) În cazul abţinerii de la executare, executorul judecătoresc aplică măsurile de asigurare a executării dacă creditorul a plătit taxele şi spezele pentru aceste acţiuni.

13 decembrie 2022