Pensie alimentara

29 iulie 2022 74

Bună ziua. Părinții mei nu au fost căsătoriți și în certificatul meu de naștere tatăl nu este indicat. Tatăl nu contribuie cu nimic la întreținerea/educația mea de prin 2010. În martie 2023 împlinesc 18 ani. Vreau ca tata să-mi plătească pensie alimentară pentru toți acești ani în care s-a eschivat de la obligațiile lui de părinte. E posibil să cer pensia alimentară pentru anii din urmă?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Cristina, mama are dreptul să apeleze în judecată, eu își aduc la cunoștință ce spune codul familie și Codul civil Articolul 98. Termenul de pornire a acţiunii privind încasarea pensiei de întreţinere

(1) Persoana care are dreptul la întreţinere poate porni o acţiune privind încasarea pensiei de întreţinere,... mai detaliat indiferent de termenul care a trecut de la momentul apariţiei dreptului respectiv.

(2) Pensia de întreţinere se încasează de la data adresării în instanţa judecătorească.

(3) Pensia de întreţinere poate fi încasată pentru perioada anterioară adresării în instanţa judecătorească dacă se va stabili că în perioada respectivă s-au întreprins măsuri de acordare a întreţinerii, dar debitorul întreţinerii s-a eschivat de la plata pensiei. Articolul 391. Termenul general de prescripţie extinctivă
(1) Termenul general în interiorul căruia persoana poate să-şi apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani.
(2) Acţiunile privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale se prescriu numai în cazurile expres prevăzute de lege. Tot depinde cum se v-a forma însuși cererea de chemare în judecată. DVS puteți apela la viberul de pe telefonul +37368669950.

30 iulie 2022