Pensie alimentară

9 noiembrie 2022 99

Salut! Dacă un bărbat este apt de muncă (dar nu este angajat) și după divorț va trebui să plătească pensie alimentară, cum se calculează aceasta și cât va constitui pentru un copil și cît pentru 2 copii? Dacă soția avea un copil dintr-o căsătorie anterioară, iar soțul din a doua căsătorie a trecut/primit acel copil în numele său, în caz de divorț soțul va fi obligat să achite pensie alimentară și acestui copil?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Bună ziua Roman.
Cu referire la cum se calculează pensia alimentară:
potrivit codului familiei, Articolul 75. Cuantumul pensiei de întreţinere încasate pentru copilul minor.

(1) Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2... mai detaliat copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii.

(2) Cuantumul cotelor stabilite la alin.(1) poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante.

(3) În cazul în care unii copii rămîn cu un părinte, iar alţii - cu celălalt, pensia de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabileşte într-o sumă bănească fixă, determinată conform art.76.

Articolul 76. Încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor într-o sumă bănească fixă

(1) În cazurile cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri conform art.75.

(2) Cuantumul sumei băneşti fixe încasate în conformitate cu alin. (1) se determină de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părţilor, de alte circumstanţe importante şi păstrîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior de asigurare materială a copilului.

Cu referire la copilul soției din altă căsătorie, dacă acest copil a fost adoptat de actualul soț, atunci potrivit Legii Nr. 99 din 28-05-2010 privind regimul juridic al adopţiei
Articolul 42. Drepturile şi obligaţiile părinţilor adoptivi

(1) Părintele adoptiv are faţă de copilul adoptat drepturile şi obligaţiile părintelui biologic faţă de copilul său.

10 noiembrie 2022