Pensie alimentara

21 noiembrie 2022 74

Bună ziua. Sunt în proces de divorț (pornit în anul 2021), dosarul a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. În cadrul acestuia s-au examinat următoarele chestiuni: desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copilului minor (12 ani). Copilul a cerut să rămână cu tătal și instanța a admis această cerere. Eu nu sunt de acord cu această soluție și am contestat-o. Între timp a apărut al 2-lea copil pe care l-am înscris cu numele primului soț. Instanța a dispus să achit pensie alimentară - 25 procente din salariu și alte venituri. În prezent nu am posibilitatea să achit așa ceva, deoarece mă aflu în concediu de îngrijire a copilulului. Pot să depun cerere pentru micșorarea pensiei alimentare pentru o perioadă de 3 ani? Unde pot să o depun? Rog sa ma ajutați cu o mostră de cerere?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Eugenia.
Nu vă faceți griji referitor la incasarea pensiei de întreținere în următorii 3 ani.
Potrivit Codului de exacutare al RM, indemnizaţia unică acordată la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară acordată pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani nu pot fi urmărite.
Cu referire la reevaluarea cuantumului pensiei,
puteți... mai detaliat adresa o cerere instanței de fond privind micșorarea cuantumului pensiei de întreținere ca urmare a schimbării stării familiale (nașterea încă a unui copil) va putea fi modificat la 15% din venituri in temeiul art. 75 alin 2) Codul familiei.
Sper să vă fie de folos.

Jos anexez prevederile legii.
Codul de executare al RM
Articolul 110. Veniturile care nu pot fi urmărite

(1) Nu pot fi urmărite următoarele venituri ale debitorului:

a) sumele plătite în legătură cu deplasarea în interes de serviciu, cu transferul, cu angajarea sau cu trimiterea la muncă în altă localitate, plata suplimentară pentru lucrul legat de deplasări frecvente;

b) bursele acordate de instituţiile publice de învăţământ superior, de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar;

c) indemnizaţiile plătite mamelor cu mulţi copii sau mamelor singure;

d) pensiile de întreţinere;

e) indemnizaţia unică acordată la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară acordată pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani;

Codul Familiei
Articolul 75. Cuantumul pensiei de întreţinere încasate pentru copilul minor.

(1) Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2 copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii.

(2) Cuantumul cotelor stabilite la alin.(1) poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante.

(3) În cazul în care unii copii rămîn cu un părinte, iar alţii - cu celălalt, pensia de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabileşte într-o sumă bănească fixă, determinată conform art.76.

22 noiembrie 2022