Pensie alimentara?

1 mai 2023 54

Buna ziua. Fostul sot imi plateste circa 50 euro lunar cu titlu de ajutor pentru copil. Nu am cerut incasarea pensiei alimentare, deoarece m-a asigurat ca va plati benevol. Suma mentionata, insa, este mult prea mica, avand in vedere nevoile copilului de 9 ani. Fostul sot se afla in Rusia. Care ar fi marimea pensiei alimentare pentru situatia descrisa si ce pot face in aceasta situatie?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Aliona.
Pensia alimentară poate fi stabilită prin judecată în 3 feluri.
1. în cuantum de 1/4 lunar din toate veniturile (dacă este angajat în RM și are venituri aici care pot fi identificate)
2. în cuantum fix care de la caz la caz variază în jur de 1-2 mii de lei... mai detaliat lunar (dacă nu are venituri stabile pe teritoriul RM)
3. într-o sumă fixă achitată o singura dată în cazul plecării cu traiul în altă țară.

Codul familiei prevede:
Articolul 75. Cuantumul pensiei de întreţinere

încasate pentru copilul minor

(1) Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2 copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii.

(2) Cuantumul cotelor stabilite la alin.(1) poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante.

(3) În cazul în care unii copii rămîn cu un părinte, iar alţii - cu celălalt, pensia de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabileşte într-o sumă bănească fixă, determinată conform art.76.

Articolul 76. Încasarea pensiei de întreţinere pentru

copilul minor într-o sumă bănească fixă

(1) În cazurile cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri conform art.75.

(2) Cuantumul sumei băneşti fixe încasate în conformitate cu alin. (1) se determină de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părţilor, de alte circumstanţe importante şi păstrîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior de asigurare materială a copilului.

2 mai 2023