Pensie alimentara

14 iunie 2019 15

Buna ziua. Urmeaza sa avem procesul de divort (sotul m-a dat). Cum e posibil sa depun cerere de stabilire a domiciliului copilului minor cu mine si sa cer pensie alimentara?
E posibil in cadrul procesului de divort sa prezint cererea, sau numai dupa ce va fi stabilit divortul? Intrebarea e: cand se depune cererea? Mi-ar fi convenabil sa o fac atunci cand ajung in judecata la divort.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna ziua!

Stimată Dna Irina,
În cazul în care soțul a depus cerere de chemare în judecată prin care solicită doar desfacerea căsătoriei sau poate și determinarea domiciliului copilului minor și încasarea pensiei de întreținere pentru copil este necesar să depuneți o acțiune reconvențională.
Dreptul persoanei de a iniția o acțiune reconvențională este... mai detaliat reglementat de cprevederile art. 172-173 Cod de Procedură Civilă al RM.
Mai jos vedeți prevederile art. 172-173 Cod de Procedură Civilă al RM din care desprindeți mecanismul și procedura de inițiere a unei acțiuni reconvenționale:
Articolul 172. Intentarea acţiunii reconvenţionale
(1) Pînă la începerea dezbaterilor judiciare, pîrîtul are dreptul să intenteze împotriva reclamantului o acţiune reconvenţională pentru a fi judecată odată cu acţiunea iniţială.
(2) Intentarea acţiunii reconvenţionale se face conform regulilor generale de intentare a acţiunii. Dispozițiile privind administrarea probelor se aplică în mod corespunzător.
Articolul 173. Condiţiile primirii acţiunii reconvenţionale
(1) Judecătorul primeşte acţiunea reconvenţională dacă:
a) aceasta urmăreşte compensarea pretenţiei iniţiale;
b) admiterea ei exclude, total sau parţial, admiterea acţiunii iniţiale;
c) ea şi acţiunea iniţială sînt în conexiune, iar judecarea lor simultană ar duce la soluţionarea rapidă şi justă a litigiilor;
d) – abrogată
(2) Dacă, în cazurile menţionate la alin. (1) lit.a) şi c), se constată că numai acţiunea principală poate fi judecată, instanţa o judecă separat.
(3) Dacă cererea depusă ca reconvențională nu se încadrează în niciun temei prevăzut la alin. (1) din prezentul articol sau este depusă peste termenul stabilit la art. 172, instanța o restituie părții printr-o încheiere protocolară nesusceptibilă de recurs, cu posibilitatea depunerii acesteia în condiții generale.

14 iunie 2019