Pensie alimentara achitata pana la pronuntarea divortului

26 aprilie 2019 65

Daca achit pensia alimentara la banca prin transfer pe cont si indic in descriere "pensie alimentara pentru copil", in instanta de judecata va constitui proba? Nu ma va obliga sa mai platesc o data? Divortul nu a fost pronuntat inca, dar vreau sa achit de pe acum, ca sa nu am datorie mare. Este posibil, sau voi mai achita o data?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
Este o probă, și puteți achita în formatul dat.
Totuși luați în calcul ca instanța urmează sa se expună asupra cuantumului, dacă acesta a fost invocat, care poate fi mai mic sau mai mare decit plațile ce le faceți.

Vedeți codul familiei
Articolul... mai detaliat 98. Termenul de pornire a acţiunii privind încasarea pensiei de întreţinere
(1) Persoana care are dreptul la întreţinere poate porni o acţiune privind încasarea pensiei de întreţinere, indiferent de termenul care a trecut de la momentul apariţiei dreptului respectiv.
(2) Pensia de întreţinere se încasează de la data adresării în instanţa judecătorească.
(3) Pensia de întreţinere poate fi încasată pentru perioada anterioară adresării în instanţa judecătorească dacă se va stabili că în perioada respectivă s-au întreprins măsuri de acordare a întreţinerii, dar debitorul întreţinerii s-a eschivat de la plata pensiei.
Articolul 99. Încasarea pensiei de întreţinere pînă la soluţionarea litigiului în instanţa judecătorească
(1) Instanţa judecătorească este în drept să hotărască încasarea pensiei de întreţinere de la data depunerii cererii.
(2) Cuantumul pensiei de întreţinere se stabileşte în modul prevăzut de prezentul cod.
(3) În cazul în care cererea privind încasarea pensiei de întreţinere va fi respinsă sau pensia va fi stabilită într-un cuantum mai mic, plăţile anterioare sau cele excedentare nu se restituie.

26 aprilie 2019