Pensie alimentară cerută cu întârziere de 7 ani

19 noiembrie 2023 3

Bună ziua. Am divorțat 7 ami în urmă, dar atunci nu am cerut pensie alimentară pentru copilul minor. De ce acte am nevoe și unde trebuie să depun cererea pentru a obține acum pensia alimentară?

Jurist comments 4

Download discussion
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Contravenţii rutiere

Buna ziua. Este necesar ca Dvs să înaintați o cerere de chemare în judecată privind încasarea pensiei de întreținere a copilului. Această cerere poate fi înaintată în orice moment, cum în cadrul căsătoriei așa și după desfacerea ei, pînă la majoratul copilului

20 noiembrie 2023
Gabriel Diaciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Doamna Elena, pentru a îl obliga pe fostul soț să plătească pensia de întreținere a copilului minor este nevoie să depuneți o cerere de chemare în judecată. Plata pensiei va începe de la data depunerii cererii.
Vă recomand să vă adresați unui avocat care va scrie cererea și vă va... mai detaliat reprezenta interesele Dvs. și a copilului minor în judecată. Toate cheltuielile Dvs pentru asistența juridică vor fi returnate din contul pârâtului, adică a fostului soț.
Acestea fiind spuse, este în interesul Dvs să vă adresați cât mai curând unui avocat.
Pentru alte întrebări sau pentru reprezentare în instanță, puteți să mă apelați la 069992921.

20 noiembrie 2023
Andreea Rusnac
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere

Bună ziua, doamna Elena!
Pentru a solicita pensia de întreținere a copilului minor, este necesar să întocmiți o cerere de chemare în judecată împotriva tatălui copilului cu privire la încasarea pensiei de întreținere.
Cererea de chemare în judecată poate fi depusă, atât în cadrul instanței de judecată din raza domiciliului Dvs.,... mai detaliat cât și în cadrul instanței de judecată din raza domiciliului tatălui copilului.
La cererea de chemare în judecată urmează să atașați următoarele acte:
- copia buletinului Dvs. de identitate (obligatoriu);
- copia buletinului de identitate al fostului soț (doar dacă dispuneți de el);
- copia certificatului de naștere al copilului;
- copia certificatului de divorț;
- copia hotărârii judecătorești de desfacere a căsătoriei și stabilire a domiciliului copilului minor cu Dvs; (dacă dispuneți).
De asemenea, urmează să țineți cont de următoarele articole din Codul Familiei:
Articolul 74. Obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copiii
(1) Părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material.
(2) Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă.
(3) Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare teritoriale.
Articolul 75. Cuantumul pensiei de întreţinere încasate pentru copilul minor.
(1) Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2 copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii.
(2) Cuantumul cotelor stabilite la alin.(1) poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante.
(3) În cazul în care unii copii rămîn cu un părinte, iar alţii - cu celălalt, pensia de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabileşte într-o sumă bănească fixă, determinată conform art.76.
Articolul 76. Încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor într-o sumă bănească fixă
(1) În cazurile cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri conform art.75.
(2) Cuantumul sumei băneşti fixe încasate în conformitate cu alin. (1) se determină de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părţilor, de alte circumstanţe importante şi păstrîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior de asigurare materială a copilului.

Articolul 79. Participarea părinţilor la cheltuielile suplimentare în favoarea copiilor
(1) În caz de litigii şi de circumstanţe excepţionale (boală gravă, mutilare a copilului minor sau a celui major inapt de muncă, necesitatea achitării cheltuielilor privind îngrijirea acestora etc.), în lipsa contractului între părţi, instanţa judecătorească poate obliga pe fiecare dintre părinţi să participe la cheltuielile suplimentare generate de aceste circumstanţe.
(2) Modalitatea participării părinţilor la cheltuielile suplimentare, precum şi cuantumul acestor cheltuieli sînt stabilite de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor şi copiilor şi de alte circumstanţe importante. Cuantumul cheltuielilor suplimentare se stabileşte într-o sumă bănească fixă, ce va fi achitată lunar.
(3) Instanţa judecătorească poate obliga părinţii să participe la cheltuielile suplimentare deja făcute, precum şi la viitoarele cheltuieli suplimentare.
Pentru informații suplimentare, dar și pentru a beneficia de o consultație gratuită mă puteți apela la nr. 060444714.

20 noiembrie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna d-na Elena, legislația în vigoare vă permite DVS să ceriți pensia alimentară, nu din momentul înregistrării, dar timp de 3 ani. Eașa este prevăzut în Codul familiei Articolul 98. Termenul de pornire a acţiunii privind încasarea pensiei de întreţinere

(1) Persoana care are dreptul la întreţinere poate porni o... mai detaliat acţiune privind încasarea pensiei de întreţinere, indiferent de termenul care a trecut de la momentul apariţiei dreptului respectiv.

(2) Pensia de întreţinere se încasează de la data adresării în instanţa judecătorească.

(3) Pensia de întreţinere poate fi încasată pentru perioada anterioară adresării în instanţa judecătorească dacă se va stabili că în perioada respectivă s-au întreprins măsuri de acordare a întreţinerii, dar debitorul întreţinerii s-a eschivat de la plata pensiei.
Conform Codului civil Articolul 391. Termenul general de prescripţie extinctivă
(1) Termenul general în interiorul căruia persoana poate să-şi apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani.
(2) Acţiunile privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale se prescriu numai în cazurile expres prevăzute de lege. Tot depinde cum se poate de manivra, DVS puteți apela la viberul meu de pe telefonul +37368669950.

21 noiembrie 2023