Pensie alimentară datorată de parintele care muncește peste hotare

28 februarie 2023 52

Bună ziua! Tatăl copilului meu minor deține acte românești și muncește oficial în Franța. Este posibil de calculat pensia alimentară pe care o datorează copilului pornind de la veniturile lui oficiale de peste hotare? El nu dorește să declare în instanță veniturile sale de peste hotare. Există vreo modalitate pentru a afla detalii despre activitatea și locul de muncă pentru a le prezenta în judecată?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună.
E puțin mai dificil când activează în alt stat în calitate de cetățean român/cu pașaport român.
Puteți înainta pîrîtului o cerere scrisă de reclamare a probelor, iar în cazul în care nu prezintă proba, atunci solicitați instanței obligarea pîrîtului de a prezenta proba.

Articolul 119. Prezentarea şi reclamarea probelor

(1) Probele se adună... mai detaliat şi se prezintă de către părţi şi de alţi participanţi la proces. Dacă în procesul de adunare a probelor apar dificultăţi, instanţa este obligată să contribuie, la solicitarea părţilor şi altor participanţi la proces, la adunarea şi prezentarea probelor necesare, cu excepția cazurilor în care instanța constată că cererea de reclamare a probelor este înaintată în mod neîntemeiat și cu scopul vădit de a tergiversa examinarea cauzei sau proba reclamată este în mod vădit lipsită de pertinență. Probele se prezintă în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare în termenul stabilit de instanță, dacă legea nu prevede altfel.

(2) În cererea de reclamare a probei trebuie să fie specificate proba şi circumstanţele care ar putea fi confirmate sau infirmate prin acea probă, cauzele ce împiedică dobîndirea probei, locul aflării ei. Instanţa judecătorească (judecătorul) poate elibera, după caz, la cererea părţilor sau a altor participanţi la proces, un demers pentru obţinerea probei. Persoana care deţine proba reclamată o trimite nemijlocit în judecată sau o înmînează persoanei care deţine demersul pentru a o prezenta în judecată.

Dacă cunoașteți locul unde lucrează pîrătul, transmiteți o interpelare către companie, indicând că sunteți parte a unui proces judiciar. Interpelarea se face în limba franceză și se transmite la adresa oficială.

1 martie 2023