Pensie alimentara pentru 3 copii

15 iulie 2017 77

Sotul meu este plecat peste hotare de trei ani. Am trei copii si el nu ma ajuta cu nimic. Nu suntem divortati. El nu doreste sa se mai intoarca. Cum poate fi obligat prin lege sa plateasca pensie alimentara? Este nevoie sa divortez?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună.
În conformitate cu codul Familiei a RM și anume art. 74. Obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copiii

(1) Părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material.
(2) Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi... mai detaliat sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă.
(3) Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare.
Cererea de chemare în judecată privind încasarea pensiei de întreținere pentru copii și alți membri ai familiei:
În conformitate cu art.39 alin.(4) CPC, acţiunea pentru plata pensiei de întreţinere poate fi intentată atît la instanţa în raza teritorială a căreia este domiciliat reclamantul, cît şi la instanţa în raza teritorială a căreia este domiciliat pîrîtul, dreptul alegerii între instanţele care sînt competente să judece pricina aparţine reclamantului.
În conformitate cu art. 85 alin.(1) lit.a) CPC, reclamanţii în acţiunile de încasare a pensiei de întreţinere sînt scutiţi de taxa de stat. La pronunţarea hotărîrii, taxa de stat va fi încasată de la pîrît.
Deasemenea, la cererea de chemare în judecată urmează a fi anexate certificatul de naştere a copilului, certificatul de aflare a copilului la întreţinerea reclamantului, date cu privire la salariul (veniturile) reclamantului, date cu privire la locul de muncă şi salariul (veniturile) pîrîtului, alte date importante pentru soluţionarea pricinii.
În pricinile de plată a pensiilor de întreţinere, în cazul în care nu se cunoaşte locul de aflare a pîrîtului, instanţa judecătorească, în conformitate cu art. 109 alin.(1) CPC, este obligată să ordone căutarea lui, iar în conformitate cu alin.(4) al aceluiași articol, cheltuielile de căutare a pîrîtului în condiţiile alin.(1) se încasează de la pîrît în beneficiul statului, la cererea organelor poliţiei, prin ordonanţă judecătorească.

Mult succes!!!
P.S. Nu e nevoie să divorțați.

16 iulie 2017