Pensie alimentară pentru copil minor

18 septembrie 2023 3

Bună ziua. Instanța a dispus ca tatăl să achite copilului minor pensie alimentară în mărime de 4.000 lei pe lună. De care criterii putea să se conducă instanța, dacă tatăl în cauză nu lucrează oficial.

Jurist comments 2

Download discussion
Iulia Sîrbu
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Buna ziua. Cuantumul sumei băneşti fixe încasate se determină de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părţilor, de alte circumstanţe importante şi păstrîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior de asigurare materială a copilului (art. 76 al (2) Codul familiei).
Din practică, de obicei, instanțele se conduc de... mai detaliat nivelul minim de trai pentru copil minor (datele sunt prezentate de Statistică), din cheltuielile necesare pe lună pentru un copil minor (scoală, haine, alimente etc) si starea materială a părintelui.

18 septembrie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

contestați hotărârea judecătorească.......mai există și regula că ambii părinți urmează să suporte egal cheltuielile pentru întreținerea copilului

19 septembrie 2023