Pensie de urmaș

5 martie 2023 16

Bună ziua. Doi ani în urmă am rămas fără un părinte. Acum am 18 ani și am aflat abia recent că pot beneficia de pensie de urmaș. Pot să primesc această pensie pentru perioada din spate, adică din momentul decesului părintelui?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună.
Pensia de urmaş se acordă dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vârstă sau de pensie de dizabilitate ori îndeplinea condiţiile pentru obţinere unei pensii de dizabilitate.
Pensia de urmaş se acordă următoarelor categorii:
1) copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții de... mai detaliat învățământ de zi (secundar, mediu de specialitate și superior), până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani, se calculează în mărime de 75% pentru fiecare urmaș, dar nu mai puțin decât cuantumul alocației sociale pentru pierderea întreținătorului.

Pensia de urmaş se stabileşte pe perioada cât se confirmă dreptul de la data decesului întreținătorului dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată;
- În cazurile în care a fost depăşit termenul de depunere a cererii, pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar;
- Termenul de examinare - 60 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.

Pentru mai multe informații, apelați la CNAS 022 257 777

6 martie 2023