Pentru a deschide o Agentie de recrutare a fortei de munca in strainatate, cum e mai bine pentru activate, Intreprindere Individuala sau SRL?

29 noiembrie 2018 69

Cum e mai bine pentru activate: ca I.I. sau SRL, daca deschid Agentie pentru recrutarea fortei de munca in Romania?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Nicolae Beschieru
  • Parajurist
  • Dreptul civil

Buna Elena
Activitățile de antreprenoriat sunt reglementate de un șir de legi, ex: Legea Nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, activitatea pe care doriți să o practicați este o activitate licențiată: http://www.licentiere.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=22&nod=1&.
Această activitate puteți să o practicați și ca Î.I. și ca SRL. O diferență dintre... mai detaliat Î.I. și SRL este că la Î.I. răspunderea este cu toată averea personală, dar la SRL - doar cu capitalul statutar. Î.I. dacă aveți cursuri de contabilitate puteți să duceți singură contabilitatea în varianta simplificată (standartul 62), , în SRL trebuie să aveți angajat contabil, fie firmă specializată să vă ducă contabilitatea....

29 noiembrie 2018
Nicolina Turcan
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Bună ziua,

Pentru început, notez că SRL –persoană juridică, iar ÎI – persoană fizică.
La prima etapă, puteți să începeți prin a evalua riscurile răspunderii în cazul celor două forme juridice, și anume:
(i) răspunderea: în cazul ÎI – întreprinzătorul răspunde nelimitat cu toate bunurile sale, în comparație... mai detaliat cu SRL – care va răspunde pentru obligațiile sale cu tot patrimoniul său propriu, iar asociații nu răspund pentru decât în limita părții sale sociale.
(ii) fondarea: ÎI este relativ mai rapidă și simplă, în comparație cu SRL, care este mai complicată din punct de vedere procedural.
a) Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice sunt necesare următoarele documente:
 Cererea de înregistrare, conform modelului aporbat de organul înregistrării de stat (ASP) http://www.asp.gov.md/ro/persoane-juridice ;
 buletinele de identitate ale fondatorilor sau reprezentanţilor acestora, împuterniciţi prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum şi al administratorului persoanei juridice;
 hotărîrea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în două exemplare;
 documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
În plan temporal, înregistrarea de stat va dura 24 ore, iar pentru înregistrare de urgență – 4 ore.

b) Pentru înregistarea de stat a ÎI:
 cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 buletinul de identitate a fondatorului;
 documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
În plan temporal, înregistrarea de stat va dura 24 ore, iar pentru înregistrare de urgență – 4 ore.

(iii) component membrilor: SRL poate fi constituit dintr-o singură sau mai multe persoane, ÎI este constituit dintr-o singură persoană.

Notez, că Înregistrarea de stat a ÎI nu va avea loc în cazul în care:
- persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător individual
- persoana respectivă este lipsită, prin hotărârea instanţei de judecată, de dreptul de a practica activitate de întreprinzător;
- în cazul în care pe numele persoanei au fost înregistrate anterior întreprinderi care nu funcţionează şi care nu au fost lichidate în modul stabilit de lege sau care au datorii la bugetul public national.


Aceste informații Vă schițează un portret general. Dacă Vă interesează careva particularități, vă stau la dispoziție la adresa de e-mail sau numărul de telefon indicat.

29 noiembrie 2018