Perfectarea buletinului de identitate nepotului

15 februarie 2023 13

Buna ziua. Bunica care are tutela in privinta copilului, ii poate perfecta acestuia buletin de identitate?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Sorin.
Desigur bunica, dacă are acte care confirmă tutela poate solicita perfectarea buletinului.
La depunerea cererii tutorele/curatorul prezintă următoarele documente:

certificatul de naştere al minorului. Prezentarea certificatului de naştere nu este obligatorie dacă informaţia despre datele cu caracter personal ale minorului, precum şi despre actul şi certificatul de naştere respectiv este... mai detaliat actualizată în Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, tutorele va depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere prin care confirmă că datele cu caracter personal ale minorului din Registrul de stat al populaţiei corespund adevărului;
actul de identitate al său;
actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei (decizia autorităţii tutelare teritoriale, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă).
Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a minorului care nu a atins vârsta de 14 ani plasat în serviciul tutelă/curatelă se efectuează la domiciliul sau la reşedinţa temporară a părinților, a unuia din părinți sau a tutorelui/curatorului, în cazul în care instanţa de judecată nu a stabilit altfel.

Serviciul de eliberare a primului buletin de identitate se prestează în mod gratuit. Se achită doar taxa de stat pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară a minorului.LEGEA Nr. 273 din 09-11-1994
privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte prevede:
Articolul 4. Modul de eliberare a actelor de identitate
(13) Actele de identitate se eliberează în temeiul cererii depuse de către solicitant la autoritatea competentă în modul stabilit. Depunerea cererii de către alte persoane se admite în următoarele situații speciale:

a) în cazul minorului, inclusiv al celuia asupra căruia este instituită tutela sau curatela, în calitate de solicitant acționează reprezentantul legal al acestuia (unul dintre părinți, tutorele, curatorul), cu prezența obligatorie a persoanei reprezentate.

15 februarie 2023