Perfectarea certificatului de divorț

16 februarie 2023 25

Bună ziua. Hotărârea privind divorțul a fost ridicată de la instanță de către o terță persoană împuternicită prin procură. Acum doresc să împuternicesc o persoană care să ceară perfectarea certificatului de divorț. Ce trebuie să menționez în procură? Vă mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Aurica.
Înregistrarea divorţului în temeiul unei hotărâri judecătorești

Înregistrarea divorțului se realizează, din oficiu, în temeiul termen de 3 zile de la data primirii copiei de pe hotărârea judecătorească privind desfacerea căsătoriei. Rubricile actului de divorţ se completează, în măsura posibilităţilor, conform hotărârii judecătoreşti şi certificatului de căsătorie remis de... mai detaliat către instanţa judecătorească.

La adresarea foştilor soţi în vederea primirii certificatului de divorţ, organul de stare civilă va finaliza perfectarea actului respective (prin completarea actului de divorț) și va elibera certificatul de divorţ.

Dacă actul de divorţ a fost întocmit în baza copiei hotărîrii instanţei judecătoreşti privind desfacerea căsătoriei, se permite completarea actului de divorţ la cererea unei persoane împuternicite care prezintă procura, cu indicarea acţiunii concrete (privind desfacerea căsătoriei), prevăzîndu-se şi numele ales de mandant la înregistrarea divorţului, dacă acesta este în drept să revină la numele de pînă la căsătorie.

16 februarie 2023