Perfectarea pașaportului de către persoana care are statut de inclulpat

6 martie 2024 3

Bună ziua. În instanța de fond se examinează o cauză penală în temeiul art. 188 alin. (5) Cod Penal, în care am statut de inculpat. Nu mi-au fost aplicate niciun fel de măsuri preventive. În această situație, pot perfecta pașaport biometric pentru prima dată?

Jurist comments 2

Download discussion
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Desigur puteți.
LEGE Nr. 273 din 09-11-1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte Prevede:
Articolul 4. Modul de eliberare a actelor de identitate
(16) Cererea pentru eliberarea paşaportului sau a documentului de călătorie se respinge şi în cazurile în care solicitantului i se suspendă dreptul la libera circulaţie în străinătate,... mai detaliat şi anume în cazul în care:

a) solicitantul prezintă pericol pentru securitatea naţională;

b) solicitantul execută o pedeapsă penală privativă de libertate în temeiul unei hotărîri a instanţei de judecată a Republicii Moldova;

c) în cadrul unui proces de urmărire penală sau de judecare a cauzei penale pe teritoriul Republicii Moldova, solicitantul este anunţat în căutare de către organul abilitat sau are aplicată una din măsurile preventive conform Codului de procedură penală, după cum urmează:

– obligarea de a nu părăsi localitatea;

– obligarea de a nu părăsi ţara;

– transmiterea sub supraveghere a militarului;

– transmiterea sub supraveghere a minorului

– arestul la domiciliu;

– arestul preventive

– liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune, cu obligaţia de a nu părăsi localitatea;
(17) Pentru a pune în executare măsurile prevăzute la alin.(16), autorităţile care au dispus aplicarea lor au obligaţia de a le comunica autorităţii emitente a actelor de identitate.

(18) Respingerea neîntemeiată a cererii pentru eliberarea actului de identitate poate fi contestată în modul stabilit de Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.

6 martie 2024
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Mihail, nu, deoarece erști întrodus în cazierukl juridic, că ai o xauză penal pe infracțiune gravă, unde prevede pedeapsa până la 15 ani. La ASP o să ciară confirmare ce-i cu cauza ta, mai ales ești în instanță, unde statutul tău e inculpat.

6 martie 2024