Perfectarea permisului de conducere dacă am încălcat legea în alt stat

6 ianuarie 2021 24

Bună ziua. Spuneți-mi, vă rog, dacă am condus în alt stat din Europa fără permis de conducere, când voi dori să-mi faci permis în Moldova, voi avea probleme?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihaela Pascal
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Bună Alina.

Nu, nu va exista nici un impediment.
Probabil ai fost sancționată contravențional în acel stat pentru acțiunile ilegale săvârșite. Chiar și așa, pentru perfectarea primară a permisului de conducere în Republica Moldova, solicitantul trebuie să depună următoarele documente:

1. actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este... mai detaliat altul decît cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
2. cererea-tip, semnată de solicitant (se completează la momentul documentării);
3. adeverinţa medicală ce certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul;
4. adeverinţa de şcolarizare;
5. dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.

Mult succes!

8 ianuarie 2021