Perfectarea unei procuri in strainatate

8 septembrie 2017 246

Buna ziua. Cum poate o persoana aflata in EU, care a parasit RM in baza Buletinului RO si se afla legal acolo deja de 7 luni, perfecta o procura notariala pe o alta persoana din RM? Eu ma aflu in RM si am o procura a acelei persoane, pot in baza acestei procuri sa perfectez o alta procura pe o alta persoana?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua.
1.Pentru a perfecta o procură pe numele persoanei aflate pe teriroriul RM, este nevoie să va adresați la cosulatul, ambasada RM in țara unde vă aflați cu buletinu sau pașaportul dețiut .
Desigur pentru redactarea şi autentificarea procurilor şi a declaraţiilor veți avea nevoie să întocmiți o cerere, procurile generale,... mai detaliat speciale, judiciare, de administrare se completeaza la Secţia Consulară. Este necesar ca solicitantul să prezinte documente de identitate (buletin, pasaport, dovada cetăţeniei, etc.), precum şi un document (act de identitate) al persoanei ce urmeaza a fi imputernicită (unde să fie clar evidenţiate următoarele: numele, prenumele, data si locul nasterii, domiciliul, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, denumirea autoritatii emitente si data eliberarii şi expirării acestuia). Toate documentele prezentate trebuie să fie atât originale cât şi copii simple. În situaţia în care acestea nu sunt în limba română acestea se prezintă traduse şi legalizate de un traducător autorizat.
Procurile si declaratiile se semneaza in fata consulului, identificarea facandu-se cu documente valabile – pasaport sau buletinu de identitate.
2.Procura pe care o dețineți e valabilă 3 ani, în cazul în care termenul a expirat atunci e nevoie de întocmit altă procură pe care o poate face numai persoana care e cointeresantă. În cazul dumneavoastră de persoana care la moment este in UE.
Mult succes!!!

8 septembrie 2017