Perioada de calcul la stabilirea indemnizatiei pentru copil

25 mai 2023 22

Buna ziua. Care luni se vor lua in calcul la stabilirea indemnizatiei lunare daca, de exemplu, copilul se naste pe 31 mai 2023: perioada 1 iunie 2022 - 31 mai 2023 sau 1 mai 2022 - 30 aprilie 2023?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Andrei,
dacă indemnizația va fi solicitată de tată, atunci se vor lua în calcul ultimile 12 luni în acare a avut venit fără a se lua în calcul luna în care a avut loc nașterea. 1 mai 2022 - 30 aprilie 2023
dacă indemnizația va fi solicitată de mama... mai detaliat care s-a aflat în concediul de maternitate, atunci se vor lua în calcul ultimile 12 luni în acare ea a avut venit fără a se lua în calcul luna în care a avut loc nașterea. dacă concediul a fost acordat în martie sau aprilie atunci se vor calcula martie 2022 - februarie 2023 sau aprilie 2022 - martie2023.

LEGE Nr. 289 din 22-07-2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţiide asigurări sociale
Articolul 5. Tipurile de prestaţii de asigurări sociale
(1) Asiguraţii din sistemul public de asigurări sociale au dreptul la următoarele prestaţii:
f) indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani;

Articolul 7. Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale
(2) Baza de calcul al indemnizației de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii nașterii copilului, venit din care, la data stabilirii indemnizației, au fost calculate şi plătite contribuţii. Lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu același număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul.
Articolul 18. Indemnizaţia pentru creşterea copilului

(1) Asiguratul care se află în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani la toate unitățile în care desfășoară activități are dreptul la indemnizație lunară pentru creșterea copilului conform următoarelor opțiuni:

a) de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și pînă la data împlinirii vîrstei de 3 ani a copilului;

b) de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru о perioadă de 24 de luni. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după expirarea celor 24 de luni de concediu și până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, indemnizația lunară pentru creșterea copilului nu se acordă;

c) de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru о perioadă de 12 luni. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după expirarea celor 12 luni de concediu și până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, indemnizația lunară pentru creșterea copilului nu se acordă.
(6) Cuantumul lunar al indemnizației pentru creșterea copilului constituie:

a) 30% din baza de calcul stabilită la art. 7 pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decît cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern, în cazul solicitării opțiunii prevăzute la alin. (1) lit. a) din prezentul articol;

b) 60% din baza de calcul stabilită la art. 7 pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decât cuantumul dublu al indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern, pentru primele 12 luni de la acordarea inițială a concediului pentru îngrijirea copilului și 30% din baza de calcul stabilită la art. 7 pentru fiecare copil pentru următoarele 12 luni, dar nu mai puțin decât cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern, în cazul solicitării opțiunii prevăzute la alin. (1) lit. b) din prezentul articol;

c) 90% din baza de calcul stabilită la art. 7 pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decât cuantumul triplu al indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern, pentru primele 12 luni de la acordarea inițială a concediului pentru îngrijirea copilului, în cazul solicitării opțiunii prevăzute la alin. (1) lit. c) din prezentul articol.

25 mai 2023