Permis anulat

23 ianuarie 2021 17

Mi-a fost anulat permisul. Pot sa conduc prin MD cu permis UE?

Jurist comments 1

Download discussion
Anatolie Ceban
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere

Nu aveți dreptul să conduce-ți mijloace de transport dacă ați fost privat de acest drept, indiferent de permisul de conducere al cărei țări îl dețineți.

Potrivit Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea
examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier :
Pct. 39.... mai detaliat Se interzice deţinerea simultană a două şi mai multe permise de conducere.

Pct. 40. Permisele de conducere ale persoanelor condamnate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă cu pedepse penale de anulare sau privare de dreptul de a conduce vehicule, precum și ale persoanelor sancționate contravențional cu privare de dreptul de a conduce vehicule, însoțite de hotărârile judecătorești pe caz, se remit, în termen de 10 zile, de către organele care asigură executarea pedepsei penale sau sancțiunii contravenționale Instituției publice „Agenția Servicii Publice”, pentru anulare în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule”, în ordinea stabilită de către această autoritate. Un exemplar al hotărârilor judecătorești pe caz se remite serviciului specializat al Ministerului Afacerilor Interne pentru evidența restricțiilor respective aplicate asupra dreptului de a conduce vehicule în Sistemul informațional automatizat „Registrul informației criminalistice și criminologice”.

În cazul în care persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă cu pedeapsă penală de anulare sau privare de dreptul de a conduce vehicule, precum și persoanele sancționate contravențional cu privare de dreptul de a conduce vehicule nu au predat permisul de conducere deținut, autoritățile indicate la alineatul întâi, în termen de 10 zile, remit Instituției publice „Agenția Servicii Publice” hotărârile judecătorești pe caz, pentru anularea permiselor de conducere în cauză.

Permisele de conducere ale persoanelor declarate de către cadrele medicale abilitate inapte de a deține dreptul și de a conduce vehicule se suspendă de către Instituția publică „Agenția Servicii Publice” în momentul parvenirii acestei informații, până la adoptarea deciziei de anulare a dreptului de a conduce vehicule, conform legislației.

28 ianuarie 2021