Permis de conducere

25 decembrie 2018 58

Am si eu o intrebare. Un cetatean roman are posibilitate sa-si faca un permis de conducere moldovenesc?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna Sergiu,

Va rugam sa specificați dacă persoana deține deja un permis de conducere eliberat de către autoritățile române sau poate are absolvite cursurile de instruire în strainanate?
Întreb deoarece, în atare circumstanțe persoanei i-ar fi mai simplu sa obțină permisul de conducere.
În cazul în care nu are finisate cursurile de... mai detaliat instruire în România și cu atât mai mult nu deține un carnet eliberat de autoritățile române, acesta poate obține un permis de conducere în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Moldova.

Pentru mai multe detalii vedeți Regulamentul cu privire la permisul deconducere, organizarea şi desfășurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier accesînd link-ul de mai jos.

http://lex.justice.md/md/326614/

De asemenea, pentru detalii suplimentare vedeți și pagina web a Agenției Servicii Publice accesînd link-ul de mai jos.
http://asp.gov.md/ro/calificarea-documentarea-conduc%C4%83torilor-auto

Numarul de contact al centrului informațional al ASP este 14909.

25 decembrie 2018

Persoana detine permis de conducere rominesc

26 decembrie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

In acest caz este necesar a se stabili mai întâi dacă, persoana își stabilește domiciliul sau reședință pe teritoriul RM fapt care, o obliga să recurgă la conversia carnetului de conducere.
Dacă persoana nu își va stabili domiciliul sau reședință în RM nu e necesar sa își schimbe carnetul de conducere... mai detaliat românesc pe permisul de conducere moldovenesc.

Punctele de mai jos ale Regulamentului menționat mai sus se referă la situația în care se află cetățeanul român.

19. La solicitarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie de a obţine permis de conducere al Republicii Moldova, în baza permiselor de conducere, obţinute în alt stat, ultimele sînt ridicate. Totodată, la dosarul de eliberare a permisului de conducere al Republicii Moldova se anexează o copie autentificată a acestuia.
Permisele de conducere ale cetăţenilor Republicii Moldova, transmise autorităţii competente cu motivul preschimbării în permise de conducere ale altui stat, sînt supuse evidenţei în modul prevăzut de Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”.
La solicitarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie de a obţine permis de conducere al Republicii Moldova, în baza actelor de şcolarizare obţinute în alt stat, aceştia pot fi admişi la examen pe bază de reciprocitate.
Cetăţenii Republicii Moldova care solicită obţinerea permisului de conducere al Republicii Moldova pe baza actelor de şcolarizare obţinute în alt stat vor fi admişi la examen numai în cazul în care statul respectiv este parte a Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiate la Viena în 1968, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, admiterea la examen se va efectua respectînd prevederile punctului 30 din prezentul Regulament.
[Pct.19 alineat introdus prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
20. Preschimbarea permiselor de conducere, obţinute în alte state, se efectuează în baza examenului pentru obţinerea permisului de conducere, cu excepţia titularilor din ţările cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale de conversiune a permiselor de conducere, eliberate de părţile contractante.
Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autorităţile altor state, ale membrilor misiunilor diplomatice, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi oficiilor consulare străine acreditate în Republica Moldova, precum şi ale membrilor de familie ai acestora se efectuează fără susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere.
Prin excepţie de la alineatul unu, la preschimbarea permiselor de conducere eliberate de către autorităţile statelor care recunosc şi exercită conversiunea permiselor de conducere naţionale ale Republicii Moldova, fără susţinerea examenului de obţinere a permisului de conducere, va fi aplicat principiul de reciprocitate.
[Pct.20 modificat prin HG320 din 11.04.18, MO121-125/13.04.18 art.360; în vigoare 13.04.18]
[Pct.20 modificat prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]
21. Pentru conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, sînt obligaţi să solicite autorităţii competente preschimbarea acestora cu documente similare ale Republicii Moldova, în termen de maximum 6 luni, în condiţiile stabilite de prezentul Regulament.

26 decembrie 2018