Permis de conducere

25 mai 2023 12

Buna ziua. Am fost privat de dreptul de a conduce pe un termen de 3 ani. Au trecut 4 ani de atunci. Pot sa recuperez permisul? De unde incep? Mersi mult.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Începeți de la acumularea pachetului de documente pentru admiterea la examen.
38. Pentru admiterea la examen și constituirea dosarului de examinare, persoana care solicită examinarea în vederea repunerii în dreptul de a conduce vehicule după un termen de privare de un an și mai mare, precum și persoana care... mai detaliat solicită redobândirea dreptului de a conduce vehicule ca urmare a anulării dreptului urmează să întrunească lipsa restricțiilor menționate la pct. 4, cu excepția restricțiilor ce urmează să fie ridicate în baza examenului solicitat, și să prezinte la subdiviziunea competentă, suplimentar documentelor nominalizate la pct. 22 subpct. 1), 2) și 9), următoarele documente, după caz:

1) adeverința medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr. 083/e), cu excepția cazurilor în care acest document este înscris în Sistemul informațional automatizat „Asistență Medicală Primară”, iar informația respectivă, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), este înregistrată în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule”.

Pentru persoanele care solicită repunerea în dreptul de a conduce vehicule după un termen de privare de un an și mai mare sau redobândirea dreptului de a conduce vehicule anulat ca urmare a conducerii vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe, adeverința medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr. 083/e) urmează să fie datată cu cel mult 30 de zile înaintea expirării termenului de privare sau anulare.

Pentru persoanele care solicită redobândirea dreptului de a conduce vehicule anulat prin hotărâre judecătorească ca urmare a declarării inapte a acestora de către cadrele medicale abilitate, adeverința medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr. 083/e) urmează să fie datată ulterior intrării în vigoare a hotărârii judecătorești respective;

2) dovada frecventării programului probațional antialcoolic și antidrog, eliberată de către Inspectoratul Național de Probațiune, pentru persoanele care solicită repunerea în dreptul de a conduce vehicule după un termen de privare sau redobândirea dreptului de a conduce vehicule anulat ca urmare a conducerii vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130732&lang=ro

25 mai 2023